Jak działa karta obciążeniowa?

2014-03-21 23:51:00

Karta obciążeniowa to rodzaj karty płatniczej wykorzystywanej głównie przez firmy, choć powoli przekonując się do niej także konsumenci. W jaki sposób działa?

Karty obciążeniowe to specyficzny rodzaj kart płatniczych. Umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych, a więc pobierania pieniędzy z bankomatu, jak i bezgotówkowych, w tym płatności zbliżeniowych. Karty obciążeniowe, zwane także kartami charge, nie są jednak ani kartami debetowymi, ani kredytowymi, chociaż posiadają cechy ich obu. Przede wszystkim karty obciążeniowe są powiązane z kontem bankowym, co upodabnia je do kart debetowych. Różnica polega jednak na tym, że rachunek bankowy nie jest obciążany w momencie dokonania transakcji, a dopiero na koniec danego okresu rozliczeniowego, który w znacznej większości przypadków wynosi jeden miesiąc. Ponadto karta obciążeniowa daje możliwość zadłużenia, podobnie jak karta kredytowa, w ramach przyznanego limitu. 

Osoba korzystająca z karty obciążeniowej może przekroczyć stan środków zgromadzonych na koncie, łącznie z saldem debetowym, jakie przysługuje właścicielowi rachunku, jednak w dniu, na który przypada obciążenie rachunku transakcjami dokonanymi kartą, należy postarać się o to, aby znajdowały się na nim odpowiednie środki potrzebne na pokrycie długu. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z konsekwencjami związanymi z wysokimi odsetkami, a nawet z koniecznością natychmiastowej spłaty zadłużenia pod groźbą blokady karty. Wszystko zależy od warunków, na jakich bank przyznał nam dostęp do karty obciążeniowej, dlatego też należy poświęcić szczególną uwagę na zapoznanie się z tabelą opłat i prowizji, a także z regulaminem karty, aby w przyszłości nie ponieść znacznego uszczerbku finansowego związane z niewłaściwym korzystaniem z karty charge.

Karty obciążeniowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w biznesie i stanowią interesujące rozwiązanie dla pracowników wyższego szczebla, którzy za jej pomocą mogą dokonywać płatności w ramach powierzonych im zadań, jednocześnie bez możliwości przekroczenia limitu, który jest ustalony przez właściciela firmy, a który też może być w dowolnej chwili zmieniony.  Ponadto karty obciążeniowe mogą być powiązane z szerokim pakietem ubezpieczeń i innych usług dodatkowych, takich jak programy lojalnościowe czy nawet usług concierge.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam