Czym się zajmuje KNF?

2014-04-02 11:07:00

KNF to skrót, pod którym rozumieć należy instytucję Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to najważniejszy organ nadzorujący polski rynek finansowy.

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja posiadająca szeroki zakres kompetencji oraz obowiązków. W pierwszym rzędzie jej zadaniem jest prowadzenie nadzoru na polskim rynkiem bankowym. KNF to jednak nie tylko kontroler banków, ale również nadzorca rynku emerytalnego i kapitałowego. Instytucja obejmuje swoim nadzorem także polski rynek ubezpieczeniowy oraz działalność kas spółdzielczych i podmiotów płatniczych. Głównym celem nadzoru sprawowanego na tych wszystkich polach jest kontrola i monitorowanie rynków w taki sposób, aby zapewnić ich jak najbardziej przejrzyste i efektywne działanie. KNF została powołana po to, aby zapobiegać wszelkiego rodzaju naruszeniom prawa, mogącym doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do kryzysu ekonomicznego. W ten sposób pełni ona funkcję gwaranta bezpieczeństwa względem nie tylko innych podmiotów rynkowych, ale przede wszystkim konsumentów korzystających na co dzień z usług bankowych, ubezpieczeniowych i kapitałowych.

Sprawdź też: Kiedy konsument może liczyć na pomoc KNF?

Z racji szerokich kompetencji Komisja Nadzoru Finansowego może nakładać kary finansowe na podmioty finansowe działające niezgodnie z polskim prawem. KNF wydaje ponadto opinie oraz sporządza raporty mające na celu przejrzystą prezentację tego, co dzieje się na polskim rynku usług finansowych.

Jako nadrzędna względem różnych podmiotów rynkowych KNF zajmuje się zakrojonymi na szeroką skalę działaniami informacyjnymi oraz amelioracyjnymi. Celem tych drugich jest rozwijanie polskiego rynku finansów tak, aby spełniał on najwyższe standardy i stawał się coraz bardziej konkurencyjny w perspektywie światowej. W praktycznym wymiarze Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się także rozstrzyganiem polubownym sporów oraz ich monitorowaniem. Do jej kompetencji należy również aktywna praca i konsultacje w zakresie przepisów finansowych mających służyć regulacji działalności banków, SKOK-ów, ubezpieczycieli i in. Należy również wspomnieć o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego podlega bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów.

Sprawdź też: KNF ostrzega: raty kredytów mogą wzrosnąć!

Z perspektywy konsumenta informacje publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowią najlepszy punkt odniesienia, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w zakresie zaciągania kredytów, korzystania z usług podmiotów rynkowych lub zasięgania pomocy prawnej i specjalistycznej. Ważność tej instytucji wynika z jej publicznego i rządowego charakteru.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam