Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny?

2014-05-14 17:20:00

Korzystając z kredytów, warto wiedzieć, czym jest bankowy tytuł egzekucyjny.

Bankowy tytuł egzekucyjny to specjalny dokument, w którym stwierdza się, że istnieje wymagalna wierzytelność banku wobec konkretnej osoby. Dotyczy to osób, które dokonały z bankiem czynności bankowej lub ustanowiły na rzecz określonej instytucji bankowej zabezpieczenie spłaty pożyczki. Bankowy tytuł egzekucyjny występuje w dwóch formach: przed nadaniem klauzuli wykonalności i po nadaniu klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd. Jeśli sąd zdecyduje się na nadanie takiej klauzuli dla bankowego tytułu egzekucyjnego, to staje się ona podstawą do rozpoczęcia egzekucji sądowej, z którą oczywiście związany jest komornik. Wtedy też proces egzekwowania przebiega w sposób zgodny ze standardowymi procedurami prawnymi przewidzianymi w sytuacji egzekucji długu.

Z perspektywy prawnej fakt istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego oznacza, że banki są wierzycielem uprzywilejowanym w stosunku do innych wierzycieli. Taka sytuacja prawna jest uzasadniana faktem, iż banki są traktowane jako instytucje zaufania publicznego.

Banki mogą wystawiać takie tytuły na podstawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi oraz w związku z informacjami zawartymi w ich księgach bankowych. Ważne w kontekście tego dokumentu jest to, że może on być wystawiany tylko przez instytucje figurujące w polskim prawie jako banki. Co ciekawe, bankowego tytułu egzekucyjnego nie może wystawić Narodowy Bank Polski.

Wystawienie tytułu egzekucyjnego uprzywilejowuje bank względem innych podmiotów gospodarczych. Nie jest jednak tak, że podmiot, przeciw któremu wystawiony został taki tytuł, nie ma prawa odwołać się od decyzji banku. Istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają nam na poradzenie sobie z tą trudnością. Obrona dłużnika banku może przebiegać z perspektywy merytorycznej oraz formalnej. Krótko mówiąc, jeśli dłużnik otrzyma bankowy tytuł egzekucyjny, istnieją rozwiązania, które pozwalają mu na obronę przed decyzją banku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam