Jak wykorzystać mieszkanie z Rodziny na Swoim?

2014-02-27 12:32:00

Zakończenie rządowego programu Rodzina na Swoim zrodziło wiele pytań dotyczących możliwości zarządzania mieszkaniem zakupionym dzięki temu projektowi. Jak możemy je wykorzystać, by zarobić?

Skorzystanie z pomocy rządowej oferowanej w ramach programu Rodzina na Swoim skutkuje z jednej strony otrzymaniem dopłat do kredytu hipotecznego, ale także koniecznością dostosowania się do reguł zawartych w programie. Złamanie zasad może skutkować dwutorowo. Jeżeli beneficjent zatai ten fakt i nie zgłosi złamania przepisów w ciągu 14 dni, wówczas narazi się na wstrzymanie dalszych dopłat oraz na konieczność oddania tych już wziętych. Jeżeli zgłosi fakt naruszenia zasad, wówczas konsekwencją będzie jedynie wstrzymanie dalszych wypłat. Co można, a czego nie można zrobić z mieszkaniem kupionym w programie Rodzina na Swoim?

Jak nie stracić dopłat w RnS?

Wielu beneficjentów Rodziny na Swoim zastanawia się, co zrobić, żeby nie utracić dopłat. Jednym z częściej zadawanych pytań jest pytanie o garaż. Garaż podziemny, parking podziemny czy innego rodzaju miejsce przeznaczone do postoju samochodu nie jest nieruchomością mieszkalną. Można zatem śmiało stać się właścicielem takiego miejsca bez obawy o utratę dopłat.

Istotną kwestią jest temat rozpoczęcia budowy domu. Jeżeli posiadacz dopłaty rozpocznie budowę domu, to zgodnie z warunkami programu nie utraci prawa do dalszego finansowania. Wedle obowiązujących w Polsce przepisów datą, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, jest moment otrzymania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej nieruchomości. Dopiero wówczas beneficjent RnS ma obowiązek zgłosić do banku, w którym otrzymał kredyt preferencyjny, fakt nabycia tytułu własności do nieruchomości. Należy to uczynić w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie bank może zażądać zwrotu dopłat i wstrzyma dalszą pomoc. W mieszkaniu kupionym z pomocą RnS można także zarejestrować działalność, jednak kategorycznie nie wolno zmieniać przeznaczenia lokalu.

Czego nie wolno beneficjentom?

Jednym z działań zabronionych jest zamiana mieszkania. Nawet w przypadku identycznego metrażu i ceny rynkowej należy liczyć się z tym, że dopłata zostanie wstrzymana. Można dokonać zakupu działki. Jednakże na tej działce nie może znajdować się nieruchomość, nawet przeznaczona jest do likwidacji, na miejsce której ma stanąć inną nieruchomość.

Przestrzeganie reguł programu Rodzina na Swoim z pewnością przyniesie beneficjentom korzyści. W żadnym wypadku nie należy zatajać działań związanych z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam