Kredyt hipoteczny w Rodzinie na Swoim a rozwód

2014-02-28 20:00:00

Małżeństwa, które zdecydują się na rozwód, korzystając z kredytu hipotecznego w ramach Rodziny na Swoim, nie muszą obawiać się o zwrot dopłat.

Rozwód może dotyczyć nawet tych, którzy uchodzili zawsze za wzorową parę. W kontekście kredytu hipotecznego sam fakt rozstania z małżonkiem nie jest w oczach banku wielkim problemem. Ważna jest spłata zaciągniętego zobowiązania, stan rodzinny klienta pozostaje nieistotny.

Sprawdź też: Sprzedaż mieszkania z kredytem - nie taka łatwa rzecz

Rozwód lub rozstanie a kredyt mieszkaniowy

Rozpad małżeństwa oznacza także podział majątku. Niezależnie od tego, czy wynika on z wyroku sądu czy z umowy między niedawnymi małżonkami, w gruncie rzeczy nie odnosi się do umowy kredytowej. Bank bowiem traktuje obie osoby jako swoich dłużników, którzy w równym stopniu są odpowiedzialni za spłatę zadłużenia. Małżonkowie mogą skorzystać z wariantu przejęcia długu przez jednego z nich. Wówczas należy podjąć negocjacje z bankiem. Zgodę na przejęcie zadłużenia przez jedną ze stron muszą wyrazić zarówno współmałżonkowie, jak i kredytodawca. Jeśli porozumienie dojdzie do skutku, wówczas podpisywany jest aneks do umowy kredytowej. Niekiedy zdarza się także sytuacja, w której to sąd podczas orzekania o majątku nadaje prawo własności mieszkania jednej ze stron. Dla drugiej strony nie oznacza to jednak faktu zwolnienia ze spłaty swojej części zobowiązania.

Skutki przeniesienia kredytu na jedną ze stron

Przeniesienie kredytu na jedną ze stron musi odbyć się za zgodą drugiej strony oraz banku. Bank jednak nie może wyrazić swojej opinii bez zbadania zdolności kredytowej osoby, która ma przejąć całość zadłużenia. Jeżeli się okaże, że po odłączeniu jednego z kredytobiorców, drugi może mieć problemy ze spłatą, wówczas bank może wymagać innych form zabezpieczenia. Może to być chociażby ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości lub włączenie do kredytu innego współkredytobiorcy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas bank może odmówić przejęcia kredytu przez jedną ze stron lub nawet doprowadzić do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym.

Odmowa banku

Jeśli nie ma mowy o przeniesieniu całości zobowiązania na jedną ze stron, wyjściem z sytuacji może być sprzedaż nieruchomości i uregulowanie zadłużenia z pieniędzy za nią otrzymanych. Trzeba jednak uważać na spadek wartości posiadanej nieruchomości.

Sprawdź też: Jak wykorzystać mieszkanie z Rodziny na Swoim?

Rozwód a Rodzina na Swoim

Orzeczenie o rozwodzie nie powoduje automatycznych zmian w sposobie korzystania z programu Rodzina na Swoim. Beneficjenci nie będą zmuszeni do oddania dopłat lub bank nie wstrzyma ich dalszej wypłaty. Należy jednak pamiętać, że prawo do dopłat obowiązuje jednorazowo i w razie ich wykorzystania nie będzie można na nie liczyć w przyszłości.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam