Rodzic skorzystał z odwróconej hipoteki? Nie odziedziczysz mieszkania

2014-03-14 08:00:00

Odwrócony kredyt hipoteczny to szansa na podniesienie standardu życia za pomocą pieniędzy uzyskanych pod hipotekę od banku. Jak ma się odwrócona hipoteka do dziedziczenia mieszkania?

Do tej pory na polskim rynku bankowym funkcjonowała umowa dożywotnia, zwana umową o kredyt odwrotny, która pozwała na otrzymanie dożywotniego prawa do korzystania z mieszkania oraz comiesięcznej renty. Pod koniec ubiegłego roku rząd przyjął założenia do nowej ustawy dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z którą po śmierci emeryta prawo do nieruchomości zostanie przeniesione na instytucję kredytującą.

Dziedziczenie mieszkania

W przypadku umowy dożywotniej przeniesienie prawa własności do nieruchomości następuje w momencie skorzystania ze zobowiązania, co sprawia, że po podpisaniu porozumienia z bankiem emeryt może jedynie korzystać z nieruchomości. W ten sposób spadkobiercy tracą prawo do nieruchomości w ramach dziedziczenia. W sytuacji kredytu odwróconego prawo do nieruchomości ma przechodzić na instytucję kredytującą dopiero po śmierci seniora. Dzięki temu będzie istniała szansa na przejęcie nieruchomości przez spadkobierców pod warunkiem spłaty pożyczki. Innym rozwiązaniem będzie przeniesienie prawa do nieruchomości na instytucję finansową. W takim przypadku spadkobiercy będą mogli otrzymać kwotę różnicy, jaka wystąpi pomiędzy wartością roszczenia firmy kredytującej a wartością nieruchomości. Prawo do wykupienia nieruchomości przez spadkobierców ma obowiązywać przez rok od chwili śmierci seniora, który skorzysta z odwróconego kredytu.

Jakie instytucje będą udzielały kredytów odwróconych?

Prawo do udzielania kredytów odwróconych otrzymają banki oraz oddziały banków zagranicznych. Możliwość oferowania takiego produktu finansowego będą miały również instytucje kredytowe oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, czyli podmioty podlegające Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzoru w macierzystych krajach.

Dla kogo kredyt odwrócony?

Kredyt odwrócony będzie kierowany do osób fizycznych posiadających prawa do nieruchomości. Wśród praw wymieniane są: prawo własności nieruchomości, prawo własności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu. Kwota pożyczki będzie zależna od wartości rynkowej nieruchomości. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych nieruchomość będzie stanowić zabezpieczenie spłaty kredyty odwróconego. Za wycenę mienia nieruchomego będzie odpowiedzialny rzeczoznawca majątkowy. Niestety w ustawie nie jest określone kto będzie zobowiązany ponieść koszty wyceny. W przypadku kredytów hipotecznych wydatki związane z wyceną nieruchomości leżą po stronie kredytobiorcy, więc ta sama procedura może zostać zastosowana w przypadku kredytów odwróconych.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam