Dokąd po leasing z dofinansowaniem?

2014-04-02 12:11:00

Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, nasi rodacy chętnie korzystają z różnego rodzaju programów pomocowych i dofinansowań. Jedną z takich możliwości jest leasing z dofinansowaniem.

Dotacje unijne przyjmują różne formy, a wśród nich można znaleźć między innymi refundację kosztów poniesionych w wyniku leasingowania określonych środków trwałych. Tzw. leasing z dofinansowaniem jest dostępny w większości firm leasingowych. Jeśli chcemy z niego skorzystać, musimy pamiętać jednak, że przyznanie dotacji będzie zależne nie tylko od opinii danej firmy leasingowej, ale przede wszystkim od organów zarządzających funduszami unijnymi.

Sprawdź też: Ile kosztuje leasing?

Na pierwszy plan wysuwa się pytanie, kto może skorzystać z leasingu z dofinansowaniem. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne. Ograniczeniem będzie z pewnością konieczność uzyskania promesy z firmy leasingowej, a to będzie możliwe po spełnieniu warunków wynikających z weryfikacji naszej zdolności do spłaty rat leasingowych i wszelkich innych kosztów związanych z umową. Może się także okazać, że warunkiem przyznania leasingu z dotacją będzie wiek firmy. Taka praktyka jest stosowana coraz rzadziej, a nawet firmy zastrzegające sobie konieczność spełnienia przez wnioskodawcę tego rodzaju warunku są w stanie nieco zmniejszyć wymagania wobec przedsiębiorcy, który stara się o leasing z dofinansowaniem. Warto podkreślić przy tym, że przyznanie dotacji można uznać za znaczne zwiększenie zdolności kredytowej firmy starającej się o finansowanie.

Sprawdź też: Wszystko o kupowaniu aut poleasingowych

Jak przebiega cały proces uzyskiwania leasingu z dofinansowaniem? Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest wybranie się do firmy leasingowej i wskazanie przedmiotu leasingu. Zazwyczaj mogą to być zarówno środki trwałe nowe, jak i używane. Firma sprawdza naszą zdolność i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia promesę, która stanie się podstawą do otrzymania dotacji. Od tego momentu mamy 9 miesięcy na złożenie wniosku w sprawie dotacji do inwestycji i jednocześnie refundacji leasingu. Aby otrzymać refundację konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku. Jeśli tego nie zrobimy, środki przyznane z dofinansowania nie będą mogły zostać przeznaczone na spłatę leasingu.

Oczywiście należy pamiętać też o tym, że nie każdy projekt inwestycji będzie zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Unia Europejska finansuje przede wszystkim przedsięwzięcia zwiększające innowacyjność, w tym przeprowadzania badań, wykorzystywanie nowych technologii czy tworzenie niestandardowych rozwiązań gospodarczych.

Ilona Maciejuk