Rolnik też może korzystać z leasingu

2014-03-06 16:00:00

Firmy leasingowe coraz chętniej kierują swoje produkty do rolników. Na jakich warunkach rolnik może skorzystać z leasingu?

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej leasing dedykowany rolnikom nie był popularnym rozwiązaniem rynku finansowego. Napływające fundusze strukturalne oraz coraz lepsza sytuacja finansowa branży rolniczej zmieniły tę sytuację. Również coraz więcej rolników jest zainteresowanych korzystaniem z usług firm leasingowych. Wynika to przede wszystkim z mniejszych formalności, które w porównaniu do kredytów w bankach, trzeba spełnić, ubiegając się o finansowanie. Rolnicy starający się o kredyt w banku są w dość trudnej sytuacji nawet w stosunku od osób prowadzących własną działalność gospodarczą czy firm. Leasingodawcy tymczasem stosują własne wewnętrzne procedury oceny zdolności finansowej klientów. Wiele instytucji zajmujących się leasingiem nie weryfikuje dokładnie zdolności kredytowej interesantów. Firmy leasingowe ponadto zauważają, że gospodarstwa rolne są coraz nowocześniejsze oraz sprawnie zarządzane.

Specjalne oferty dla rolników

Leasingodawcy traktują branżę rolniczą jako preferowaną, co wynika m.in. z tego, że w Polsce w najmniejszym stopniu została ona dotknięta skutkami spowolnienia gospodarczego. W ofercie firm leasingowych znajduje się wiele produktów, nie tylko dedykowanych rolnikom, ale również oferujących specjalne, preferencyjne warunki tej grupie konsumentów. Do przedsiębiorstw rolnych kierowane są oferty leasingu maszyn oraz urządzeń rolniczych. Specjalne warunki to przede wszystkim uproszczone procedury uzyskania leasingu. Kolejnym atutem jest ograniczanie do minimum wymagań dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw rolnych starających się o omawiany produkt finansowania.

Plusem leasingu dla rolników jest możliwość sfinansowania niemal dowolnego środka trwałego. Niewysokie są również wkłady własne, które często nie przekraczają nawet 5 proc. wartości środka trwałego. Najłatwiej uzyskać leasing na maszyny oraz urządzenia rolnicze pochodzące od renomowanych producentów, którzy mają serwisy na terenie całego kraju, zapewniają wysoki standard realizowanych przeglądów technicznych oraz napraw. Nie ma większych problemów w znalezieniu firm leasingujących zakupy sprzętu rolniczego od dostawców, którzy pochodzą z Unii Europejskiej. Na rynku leasingowym można znaleźć jednak także wiele ofert leasingu maszyn z krajów spoza UE. Leasing sprawdza się szczególnie w sytuacji gospodarstw rolnych, które prowadzą pełną księgowość, co pozwala na zaliczenie pełnej raty leasingu w koszty prowadzenia działalności.

Marzena Kazbieruk