Dokumenty firmowe obowiązkowe przy leasingu

2014-03-19 19:07:00

Jeśli chcemy skorzystać z możliwości, jakie daje leasing, musimy najpierw przedstawić firmie leasingowej odpowiedni zestaw dokumentów. Które z nich będą obowiązkowe?

Firmy leasingowe znane są z tego, że często przyznają finansowanie szybciej i sprawniej niż banki w ramach kredytów. Dla firm leasing ma również ten plus, że oferuje korzyści podatkowe. Opinia o tym, że firmy leasingowe oferują lepsze możliwości niż ma to miejsce w przypadku kredytów można uznać za prawdziwą. Nie oznacza to jednak, że leasingodawcy nie wymagają od firm żadnych dokumentów. Formalności są jednak ograniczane do minimum.

Aby rozpocząć proces finansowania zakupów za pomocą leasingu, zainteresowana firma musi złożyć firmie leasingowej cały pakiet dokumentów. Różnią się one w zależności od tego, z jakim leasingodawcą mamy do czynienia.

Zacznijmy najpierw od spółek jawnych. W tym przypadku firma chcąca przystąpić do procesu przyznawania tego typu finansowania musi złożyć wniosek leasingowy oraz zestaw dokumentów rejestrowych i finansowych. W tym zestawie znajdą się aktualne zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Potwierdza ono, że leasingodawca ma do czynienia z legalnie funkcjonującą firmą. Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie nadania numeru REGON oraz NIP. Firmy leasingowe wymagają od spółek jawnych również złożenia umowy spółki. Oprócz tego niezbędna będzie okazanie dokumentów finansowych, wśród których znajdą się aktualne dokumenty poświadczające dochody za obecny rok oraz dokumenty, które potwierdzają obrót oraz koszty z roku ubiegłego (choćby PIT-y).

W przypadku podmiotów, które posiadają osobowość prawną firma leasingowa wymaga aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wypis z rejestru handlowego lub przedsiębiorstw państwowych. Wymagany jest również wykaz wszystkich posiadanych przez firmę środków trwałych. Dodatkowo potrzebne jest złożenie zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON. Co się tyczy dokumentów stricte finansowych, to w przypadku firm z osobowością prawną wymaga się złożenia całkowitego bilansu za zeszły rok (wykazanie wszystkich zysków i strat firmy) oraz okazania aktualnych dokumentów finansowych.

Podsumowując, wyżej wspomniana dokumentacja jest obowiązkowa, jeśli firma (w zależności od swojej osobowości prawnej) liczy na rozpoczęcie procedury leasingowej. Dla leasingodawcy te informacje mają znaczenie zasadnicze, ponieważ pozwalają uzyskać wgląd w sytuację danego podmiotu i oszacować wypłacalność klienta.

Renata Grochowska