Na czym polega ubezpieczenie od urodzenia dziecka?

2014-02-17 23:00:00

Wśród kobiet starających się maksymalnie skupić na rozwoju kariery zawodowej coraz popularniejsze stają się ubezpieczenia od urodzenia dziecka. Tylko na czym tak naprawdę ten rodzaj ubezpieczenia polega?

Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie od urodzenia dziecka? Jest to świadczenie oferowane w zakładach pracy, ściśle powiązane z grupowymi ubezpieczeniami na życie oferowanym dla pracowników tychże firm. Jeśli posiadamy już ubezpieczenie pracownicze, np. PZU P Plus, to możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka. Dzięki takiej polisie pracownica może poszerzyć zakres ochrony podstawowej o dodatkową opcję, którą jest urodzenie dziecka. Podpisanie takiej umowy w praktyce zaś oznacza tyle, że jeśli danej pracownicy w okresie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego urodzi się dziecko, to będzie jej wypłacone 100% sumy ubezpieczenia. Wypłata zwykle następuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka - często suma odszkodowania jest w tym przypadku wyższa. Podkreślić należy, że kobieta, która już jest w ciąży, z takiego ubezpieczenia skorzystać nie może.

Ubezpieczenie od urodzenia dziecka najlepiej rozumieć jako poszerzenie zakresu ubezpieczenia na życie o dodatkowy element. Najważniejsze jest jednak to, że ubezpieczenie od urodzenia dziecka nie ma wymiaru indywidualnego, tylko jest proponowane w pakietach grupowych, gdzie ryzyko ubezpieczeniowe rozkłada się na wiele osób. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe chcą ograniczyć ryzyko nadużyć i stosują w tego rodzaju ubezpieczeniu karencję. Karencja to ustalony dokładnie w umowie czas (jego długość jest zależna tylko od ubezpieczyciela - nie jest regulowana przez prawo). W tym okresie firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zdarzenia, wśród których jest również urodzenie dziecka. Wszystko po to, aby zapobiegać podpisywaniu umów przez kobiety już po zajściu w ciążę.

Ilona Maciejuk