Kredytów bankowych bez BIK-u w Internecie próżno szukać

2014-02-07 15:00:00

Gdy chcemy uzyskać kredyt w banku, bardzo ważna okaże się nasza historia kredytowa uzyskana na podstawie informacji zawartych w BIK-u. Dowiedzmy się, czy starając się o pożyczkę przez Internet, mamy szansę na ominięcie weryfikacji w BIK-u.

Ocena zdolności kredytowej klientów jest podstawą pożyczek udzielanych przez banki. Dzięki informacjom znajdującym się w bazie BIK instytucje szacują ryzyko kredytowe związane z udzieleniem wsparcia finansowego konkretnemu wnioskodawcy. Zła historia kredytowa, wynikająca z nieregularnych spłat zobowiązań, znacznie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia uzyskanie dodatkowego wsparcia pieniężnego w banku.

Uproszczona procedura kredytowa

Coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych ofertami charakteryzującymi się uproszczeniem procedur przyznawania kredytu. Banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując możliwość otrzymania pożyczki za pośrednictwem internetowych serwisów banków. Takie produkty finansowe są kierowane przede wszystkim do stałych klientów, czyli zazwyczaj osób z rachunkiem osobistym w danej instytucji. Bank dysponuje wówczas szczegółowymi informacjami na temat zarówno danych osobowych, jak i dochodów tych konsumentów. Na podstawie takich informacji pożyczkodawca jest w stanie oszacować wiarygodność wnioskodawcy bez konieczności otrzymania dodatkowych dokumentów w postaci zaświadczeń od pracodawcy czy rachunków, co skraca czas, w którym bank jest w stanie udzielić wsparcia finansowego.

Kredyt w Internecie bez BIK

Scroing kredytowy klienta nie musi opierać się w głównej mierze na danych uzyskanych z BIK. Często może być budowany na podstawie innych, znanych wierzycielowi informacji. W instytucjach weryfikujących konsumentów w ten sposób szansę na dodatkową gotówkę mają również osoby z negatywną historią kredytową. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Jeśli przeterminowane zobowiązania zarejestrowane w BIK mieszczą się w granicach 30-90 dni, klient może liczyć na wsparcie pieniężne nawet ze strony banku. Należy jednak podkreślić, że gdy ubiegamy się o pożyczkę pośrednictwem Internetu, banki stosują często uproszczoną procedurę szacowania ryzyka kredytowego, co nie znaczy, że obniżają wymagania względem pożyczkobiorców. 

Zdolność kredytowa a kredyt on-line

Możliwość skorzystania z kredytu on-line wymaga od wnioskodawcy bardzo dobrej zdolności kredytowej. Ryzyko kredytowe ponoszone przez kredytodawców przy udzieleniu pożyczek bez szczegółowych informacji o dochodach wnioskodawcy jest dużo większe niż przy stosowaniu standardowych procedur kredytowych, przez co banki udzielają takich zobowiązań jedynie wiarygodnym klientom. Ponadto za pośrednictwem Internetu otrzymamy z reguły znacznie mniejsze kwoty. Starając się o pożyczkę przy negatywnych wpisach w BIK lub niezbyt dobrej historii zadłużeń, lepszym rozwiązaniem okaże się udanie się do placówki banku, gdzie możliwe jest włożenie wniosku kredytowego rozpatrywanego w trybie indywidualnym.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam