Czy warunki kredytów na firmę w każdym banku są takie same?

2014-02-07 16:00:00

W zależności od okresu funkcjonowania firmy, jej sytuacji finansowej oraz posiadanych zabezpieczeń przedsiębiorca może liczyć na zupełnie inne warunki kredytowania w poszczególnych bankach.

Szukając kredytu dla firmy, warto brać pod uwagę to, że każdy bank nieco inaczej ocenia wiarygodność kredytową poszczególnych klientów. Znajdziemy instytucje, które chętnie udzielą pożyczek nowym przedsiębiorstwom, a także banki, które stawiają bardzo duże wymagania firmom, bez względu na ich staż.

Jak wybrać bank przy szukaniu kredytu dla firmy?

Starając się o kredyt na działalność gospodarczą, trzeba pamiętać, że wielu pożyczkodawców kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów korporacyjnych. Z drugiej strony - na rynku bankowym zaczęły funkcjonować również instytucje dedykujące produkty finansowe w głównej mierze mniejszym podmiotom gospodarczym. Do takich wierzycieli zalicza się Idea Bank oraz FM Bank, dysponujące licznymi formami kredytowania dla drobnych przedsiębiorstw. Również większe banki, takie jak mBank, stale poszerzają swoją ofertę o pożyczki dla średnich i małych firm. W niektórych instytucjach mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na ułatwione procedury przyznawania dodatkowych funduszy oraz nieco lepsze warunki od tych oferowanych standardowo przez pozostałe instytucje kredytowe.

Różne warunki kredytowania przy różnych rodzajach kredytów

Zasady kredytowania są różne w zależności od tego, o jakie zobowiązanie ubiega się firma. Z największymi różnicami spotkamy się przy kredytach obrotowych, których warunki są uzależnione od przeznaczenia funduszy pożyczanych oraz od sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. Najczęściej bardzo trudno uzyskać informacje o ogólnych założeniach kredytu obrotowego. Wiele elementów oferty tego typu zobowiązania jest negocjowanych indywidualnie.

Kredyt na działalność gospodarczą

Wiele firm stawiających pierwsze kroki na rynku gospodarczym stara się o pożyczki nazywane kredytami na start. Zobowiązania tego rodzaju mają za zadanie ułatwić sfinansowanie wydatków towarzyszących założeniu firmy. Przy staraniach o dodatkowe pieniądze banki biorą pod uwagę informacje zawarte w biznes planach firmy, na podstawie których szacują ryzyko kredytowe. Nie bez znaczenia jest to, czy firma posiada wkład własny czy w pełni zamierza korzystać ze wsparcia otrzymanego z instytucji.

Warunki na jakich udzielane są kredyty

Przy wielu rodzajach zobowiązań finansowych, jak kredyty na bieżącą działalność, kredyty w rachunku bieżącym czy linie kredytowe bank określając wiarygodność wnioskodawcy może brać pod uwagę obroty na rachunku firmy oraz uzyskiwane dochody. Przy pożyczkach na inwestycje, zakup samochodów, maszyn pożyczkodawcy wymagają najczęściej dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności w postaci nieruchomości lub ruchomości. Zabezpieczenie kredytu znacznie ułatwia otrzymanie wsparcia finansowego, a jednocześnie zwiększa szanse na korzystniejsze warunki kredytowania w postaci niższych kosztów.

Marzena Kazbieruk