Kilka słów o rodzajach kredytów konsumpcyjnych

2014-01-31 13:49:00

Banki oferują klientom duży wybór produktów finansowych. Do konsumentów kierują przede wszystkim kredyty konsumpcyjne. Czym się charakteryzują ich poszczególne rodzaje?

Kredyty konsumpcyjne to popularne formy kredytowania kierowane do osób fizycznych. Charakterystyczną cechą tych pożyczek jest finansowanie celów konsumpcyjnych, np. zakup towarów, takich jak choćby samochody, telewizory czy sprzęt AGD. Jedną z zalet kredytów konsumpcyjnych jest brak konieczności ustalania celu, na jaki mają być przeznaczone pieniądze z banku.

Różnice pomiędzy kredytami konsumpcyjnymi

Banki oferują różne rodzaje kredytów konsumpcyjnych. Jednym ze stosowanych podziałów jest forma przyznania pieniędzy. W ramach tej kategorii można wyróżnić dwie grupy kredytów konsumpcyjnych, czyli kredyty gotówkowe oraz bezgotówkowe. W przypadku kredytów gotówkowych bank może przekazać pieniądze na rachunek bankowy klienta lub bezpośrednio wręczyć klientowi gotówkę za pośrednictwem doradcy finansowego. Środki uzyskane w ramach bezgotówkowych kredytów konsumpcyjnych nie są przekazywane kredytobiorcy, ale sprzedawcy. W ten sposób bank bezpośrednio opłaca zakupy realizowane przez pożyczkobiorcę.

Spłata kredytu konsumpcyjnego

Bank może ustalić różne formy regulowania pożyczki. Ze względu na kryterium zastosowanej formy spłaty zobowiązania wyróżnia się dwa rodzaje kredytów konsumpcyjnych. Z jednej strony bank może ustalić jednorazową spłatę zarówno odsetek, jak i pożyczonej sumy pieniędzy w określonym terminie. Popularniejszą metodą jest jednak udzielanie kredytów konsumpcyjnych ze spłatami ratalnymi, które mogą mieć charakter najczęściej miesięczny.   

Forma zabezpieczenia kredytu

W zależności od ustalonej formy zabezpieczenia kredytu konsumpcyjnego banki zaoferują nam kredyty i pożyczki gotówkowe oraz limity w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Kredyty udzielane w ROR są zabezpieczone jedynie poprzez obroty na rachunku. Tego typu zobowiązania finansowe mają najczęściej charakter odnawialny. Kredyt w rachunku może być również udzielony na określony w umowie kredytowej okres, ale zawsze zabezpieczeniem kredytu są uzyskiwane przez konsumenta dochody.

Sprawdź też: Co tańsze - kredyt gotówkowy czy karta kredytowa?

Pożyczka gotówkowa opiera się na szerszym wachlarzu zabezpieczeń. Do najczęstszych zalicza się ubezpieczenie spłaty oraz poręczenia osób trzecich. Banki stosują również zabezpieczenie w postaci blokady środków na rachunku klienta. Przy kredytach na zakup ruchomości, np. samochodów stosowane są zastawy rejestrowe. Inną formą zabezpieczenie kredytu konsumpcyjnego na zakup pojazdu może być cesja z umowy ubezpieczeniowej.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam