Czy kredyty pod zastaw są niebezpieczne?

2014-01-30 14:31:00

Zabezpieczenie kredytu zastawem pozwala klientom na uzyskanie znacznie większych sum pieniędzy. Decydując się na pożyczkę pod zastaw należy brać pod uwagę, że problemy ze spłatą zobowiązania mogą wiązać się z utratą mienia. Sprawdźmy, kiedy kredyt pod zastaw może być niebezpieczny.

Ustalenie zabezpieczenia kredytu w postaci zastawu pozwala na zwiększenie swojej wiarygodności kredytowej w oczach banku, często tez umożliwia uzyskanie tańszej pożyczki. Najpopularniejszą formą zabezpieczenia kredytu jest zastaw na nieruchomości, rzadziej ruchomości. Zabezpieczenie na hipotece ubezpiecza wierzyciela ubiegającego się o zwrot pieniędzy, na wypadek gdyby klient okazał się niewypłacalny.

Kredyt trudny do spłaty

Nieruchomościami zabezpieczane są w bankach kredyty hipoteczne, a zastawem na pojeździe kredyty samochodowe. Gdy korzystamy z usług banków, ryzyko, że klient zostanie wprowadzony w błąd przy spisywaniu umów kredytowych, wycenie nieruchomości czy tworzeniu wpisu do hipoteki u notariusza jest niewielkie. Warto jednak pamiętać, że zabezpieczenie na hipotece sprawia, że nieuregulowanie kredytu wiąże się z utratą nieruchomości. Z tego względu niezwykle ważne jest, by rozsądnie wybierać kredyty hipoteczne, decydując się na sumy możliwe do spłaty, co ograniczy ryzyko ewentualnego odebrania nam mieszkania czy domu (która może zostać przejęta przez bank lub komornika).

Kredyty na rynku pozabankowym

Oprócz banków kredyty pod zastaw otrzymamy w prywatnych firmach pożyczkowych. Decydując się na wsparcie finansowe ze strony instytucji pozabankowych, należy uważnie czytać warunki umowy. Przy pożyczkach można spotkać się z dużo wyższymi kosztami wynikającymi z dodatkowych opłat takich jak prowizja, opłaty administracyjne. Atrakcyjne oprocentowanie nominalne wcale nie oznacza, że całkowite oprocentowanie rzeczywiste kredytu nie będzie wynosiło nawet kilkuset procent. Spłacenie zobowiązania przy takim oprocentowaniu jest dużo trudniejsze, jednak zabezpieczenie pożyczki hipoteką niesie za sobą także wyższe sumy, które otrzymamy w ramach kredytu.

Zastaw na ruchomościach

Sformułowanie „kredyt pod zastaw nieruchomości” ma charakter potoczny. Z punktu widzenia przepisów prawnych zastaw może być ustalony jedynie na ruchomości, a kredyt zabezpieczony nieruchomością opiera się na wpisie do hipoteki. Do najczęściej spotykanych zastawów zalicza się te ustalane na samochodach. W przypadku zastawu przewłaszczenie zależy od rodzaju zastawu. Zastaw zwykły nie daje możliwości przejęcia rzeczy poprzez przewłaszczenie w odróżnieniu od zastawu rejestrowego, przy którym mienie przechodzi na rzecz wierzyciela. Przy zastawie zwykłym przewłaszczona rzecz pozostaje w rękach dłużnika na zasadach podobnych do użyczenia. Decydując się na skorzystanie z pożyczki zabezpieczonej zastawem należy brać pod uwagę, czy zobowiązanie nie jest nadmiernym obciążeniem i jest możliwe do spłaty, gdyż nieuregulowanie wierzytelności prowadzi do utraty ruchomości.

Marzena Kazbieruk