Czy oprocentowania kredytów studenckich się różnią?

2014-01-27 19:08:00

Kredyty studenckie są formą wsparcia finansowego dla osób podejmujących naukę na uczelni wyższej. W Polsce korzystają z nich tysiące studentów. Od stycznia 2014 r. zasady przyznawania pożyczek studenckich uległy zmianom.

Nowe przepisy pozwalają żakom na uniknięcie dodatkowego aneksowania umowy o kredyt w przypadku wydłużenia czasu nauki. Przyczyna rozciągnięcia w czasie okresu studiowania przestaje być istotna dla wierzycieli. Student, który nie zaliczył roku akademickiego lub skorzystał z urlopu dziekańskiego, nie musi liczyć się z dodatkowymi formalnościami.

Celem wprowadzenia kredytów studenckich w 1998 r. było rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego w naszym kraju żakom, dla których studiowanie wiązałoby się z koniecznością poniesienia zbyt wygórowanych kosztów. W program pomocy uczniom szkół wyższych zaangażowały się PKO BP, Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę to m.in. wydane przez uczelnię zaświadczenie o studiowaniu, pisma niezbędne do poręczenia, a także oświadczenie o liczbie osób w rodzinie osoby ubiegającej się o finansowanie.

Spłata zobowiązania rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Odsetki naliczane w trakcie pobierania przez ucznia pożyczki są regulowane z budżetu państwa. Ich wartość jest określona na 1/2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. W sytuacji, kiedy student znajduje się w gronie 5 proc. najlepszych studentów w kraju, bank może umorzyć mu aż 1/5 kwoty kredytu należnego do spłaty.

W 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził nowe, preferencyjne warunki odnośnie do zabezpieczeń kredytów studenckich. Studenci z obszarów wiejskich mogą starać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na 100 proc. poręczenia z ramienia instytucji może liczyć osoba, u której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza sumy 600 zł.

Oprocentowanie kredytu studenckiego jest zmienne i na dzień dzisiejszy wynosi 1,38 proc. Fundusze są wypłacane przez 10 miesięcy w ciągu roku. Wartość jednostkowej raty wynosi 600 zł.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam