Czy firmy zagraniczne mają szanse na kredyt w Polsce?

2014-01-20 16:08:00

Uzyskanie kredytu przez firmę zagraniczną w polskim banku wiąże się z koniecznością dopełnienia większej ilości formalności w stosunku do tych, z jakimi spotkają się rodzime przedsiębiorstwa. Kredyty kierowane do zagranicznych firm rządzą się własnymi prawami.

Coraz więcej Polaków pracuje poza granicami kraju, gdzie zakłada własną działalność gospodarczą. W tej sytuacji pozyskanie kredytu w Polsce wiąże się z wieloma utrudnieniami. Rodzime banki niechętnie udzielają pożyczek osobom prowadzącym działalność gospodarczą za granicą. Przyznanie wsparcia finansowego zagranicznym przedsiębiorcom należy do wyjątków, najczęściej odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń z bankiem. 

Udokumentowanie uzyskiwanych dochodów

Dla instytucji rozpatrującej wniosek zagranicznego przedsiębiorcy ubiegającego się o dodatkowe pieniądze ważne jest określenie zysków firmy lub jej właściciela. Ze względu na to, że w innych krajach obowiązują odmienne w stosunku do polskich przepisy podatkowe, ustalenie wartości netto nie należy do najłatwiejszych. Kolejnym utrudnieniem jest konieczność dostarczenia deklaracji podatkowych, wyciągów z rachunków bankowych oraz pozostałych dokumentów w języku polskim, a więc należy dokonać ich tłumaczenia u tłumaczy przysięgłych. Wspomniany warunek wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wydłużeniem procesu starań o finansowanie. Dla banku ważna jest również wiarygodność kredytobiorcy. W instytucji, w której stara się o pożyczkę, musi udowodnić sumienność wobec urzędów kraju, w jakim działa firma. Niezbędne jest dostarczenie zaświadczeń o braku długów od instytucji odpowiadających polskiemu BIK.

Kredyty kupieckie

Zagraniczne przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp również do polskich kredytów kupieckich. Wynika to z ograniczonego zaufania do obcych podmiotów gospodarczych. Poboczną przyczyną bywa złożoność procedur oraz nieodpowiednie działanie systemu bankowego w tym zakresie.

Kredyty eksportowe

Do ważnych form kredytowania zagranicznych podmiotów podejmujących współpracę z polskimi firmami można zaliczyć kredyty w eksporcie objęte gwarancjami bankowymi. W ramach tej formy finansowania pożyczki są udzielane bezpośrednio nabywcy, czyli kontrahentowi zagranicznemu lub bankowi, z jakim kredytobiorca współpracuje w swoim kraju. Opisywane kredyty mają charakter celowy i są przeznaczane bezpośrednio na pokrycie kosztów projektów eksportowych. Tego typu produkty bankowe są wyjątkowo korzystne dla zagranicznych kontrahentów, gdyż nie wymagają od nich angażowania własnych środków finansowych. Dodatkowo zagraniczna firma od razu po dostarczeniu do banku dokumentów dotyczących realizacji kontraktu lub jego części może otrzymać pieniądze za doręczony towar.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam