Szukamy ubezpieczenia na życie bez karencji

2014-01-20 19:00:00

Decydując się na ubezpieczenie na życie, dobrze zapoznać się z zakresem towarzyszących mu okresów karencji, w których nie otrzymamy odszkodowania w przypadku wystąpienia konkretnej szkody. Sprawdźmy, czy można znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji.

W większości ofert ubezpieczeń na życie na wszystkie bądź część zdarzeń objętych polisą obowiązują okresy karencji. Jest to czas w jakim ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałe krzywdy. Okresy karencji mają za zadanie ochronę interesów towarzystw ubezpieczeniowych poprzez zmniejszenie ryzyka ubezpieczenia osób, u których powstała już jakaś szkoda. Przykładem może być sytuacja klienta, który dowiedział się o przewlekłej chorobie, ubezpieczył się, a po pewnym czasie podjął leczenie za pieniądze z polisy.

Dla kogo ubezpieczenie bez karencji?

W polisach kierowanych do osób indywidualnych bardzo trudno uzyskać ubezpieczenie bez karencji. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór oferty, przy której okresy karencji są jak najkrótsze. Informacje dotyczące ich długości pojawiają się w ogólnych warunkach umowy ubezpieczeniowej. Konsument, podpisując dokumenty, ma niewielkie możliwości negocjowania warunków umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to zrozumiałe, gdyż firma ubezpieczeniowa chce maksymalnie zmniejszyć ryzyko konieczności wypłacenia odszkodowania, które zazwyczaj jest znacznie wyższe od sumy wpłaconych przez ubezpieczonego składek.

Szanse na ubezpieczenie na życie bez karencji mają osoby przenoszący ubezpieczenie z innej firmy. Zmniejszyć lub znieść okresy karencji można na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez wypełnienie ankiet medycznych lub oświadczeń o stanie zdrowia, które w razie orzeczenia nieprawdy mogą skutkować brakiem wypłacenia odszkodowania w przyszłości. Warto wiedzieć, że na odstąpienie od okresów karencji nie mają co liczyć osoby, które przebyły przewlekłe choroby. Inną możliwością zniesienia okresów karencji na pewne zdarzenia jest dopłacenie dodatkowych składek, choć w takiej sytuacji ubezpieczenie często staje się mniej atrakcyjne. 

Czego dotyczą okresy karencji?

Okresy karencji w ubezpieczeniach na życie dotyczą między innymi urodzenia dziecka i wynoszą najczęściej 9 miesięcy. Ciężkie zachorowania objęte są karencją w czasie 3-6 miesięcy, zakres chorób podlegających zależy od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. W większości ubezpieczalni karencja dotyczy m.in. zawału serca, udaru mózgu, nowotworów złośliwych, utraty wzroku, paraliżu.

Indywidualne rozwiązania w umowach grupowych

Na najlepsze warunki ubezpieczeń na życie mogą liczy pracownicy firm. Przedsiębiorstwa podpisują zazwyczaj grupowe umowy o ubezpieczenia na życie na negocjowanych warunkach. Przy większej liczbie pracowników można uzyskać bardzo korzystne warunki polis, a nawet brak karencji na większość zdarzeń. Często spotykanym zjawiskiem jest tworzenie grup przez osoby chcące się ubezpieczyć celem skorzystania z preferencyjnych warunków ubezpieczenia grupowego.

Tomasz Słupczyński