Co oznacza karencja w ubezpieczeniu?

2014-02-07 08:00:00

Decydując się na zakup ubezpieczenia, ważne jest, by sprawdzić okres karencji interesującej nas oferty. Dowiedzmy się, na jakich zasadach działa karencja w umowie ubezpieczeniowej.

Przy większości polis towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję. Jest to okres, w którym firma nie udziela ochrony z tytułu zdarzeń wynikających z umowy ubezpieczeniowej. Wprowadzenie okresów karencji ma na celu zabezpieczenie ubezpieczalni przed nieuczciwymi działaniami ze strony klientów.

Sprawdź okres karencji w umowie

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej zawsze należy sprawdzać okres karencji zależny od rodzaju ubezpieczenia, na które decyduje się klient. Karencja może być ustalona na kilka dni w przypadku ubezpieczeń turystycznych, a przy ubezpieczeniach zdrowotnych może wynosić nawet kilka miesięcy. Dłuższy okres karencji jest stosowany w przypadku chorób nowotworowych czy ciąży.

Karencja może trwać nawet kilka lat

W pewnych przypadkach karencja może trwać nawet kilka lat. Dotyczy to ubezpieczeń na wypadek śmierci, w przypadku gdy osoba przystępująca do ubezpieczenia przekracza określony przez ubezpieczyciela wiek. Wyeliminowanie na jakiś czas sytuacji, w których wystąpienie zdarzenia zawartego w umowie ubezpieczeniowej jest bardzo prawdopodobne, ma na celu zmniejszenie ryzyka finansowego ponoszonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa ma chronić przed zdarzeniami losowymi. Ubezpieczyciel musi w związku z tym oszacować ryzyko związane z wydarzeniem niepewnym. Nie ma natomiast możliwości ubezpieczenia zdarzenia pewnego (najczęściej takiego, które już zaistniało).

Okres karencji można skrócić

Najdłuższe okresy karencji występują w umowach o ubezpieczenie dla osób indywidualnych. Przy takich polisach trudno negocjować czas trwania karencji. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość skrócenia go, ale wiąże się to z koniecznością zapłacenia wyższych składek. Niezwykle korzystne okazują się ubezpieczenia oferowane pracownikom przez pracodawców. Okresy karencji przy grupowych ubezpieczeniach są krótsze w stosunku do ubezpieczeń indywidualnych. Osoby chcące się ubezpieczyć często tworzą grupy, by móc skorzystać z preferencyjnych warunków.

Marzena Kazbieruk