Uważaj na karencję w ubezpieczeniu na życie

2014-02-11 09:20:00

Ubezpieczenie na życie bez karencji czy z karencją w odpowiedzialności? Czym jest karencja i jak wpływa na zakres świadczeń ubezpieczyciela?

Gdy wykupujemy ubezpieczenie na życie, często w polisie znajduje się zapis dotyczący karencji. Co dokładnie oznacza ona dla ubezpieczonego? Jeśli istnieje możliwość negocjacji występowania karencji w umowie ubezpieczeniowej, warto postarać się o jej brak. Karencja oznacza bowiem czas, podczas którego ubezpieczonego nie obejmuje pełna ochrona ubezpieczeniowa. W praktyce oznacza to, że mimo iż składka miesięczna pobierana jest od początku w pełnej wysokości, to, gdy wystąpi zdarzenie przewidziane przez polisę, ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia szkody.

Karencja jest pewnym rodzajem zabezpieczenia przed nieuczciwymi klientami, którzy wykupują kosztowne ubezpieczenie na życie, ponieważ wiedzą, że, przykładowo, czekają ich niebawem drogie badania czy zabiegi medyczne i chcą pokryć powyższe koszty właśnie z ubezpieczenia.

Długość karencji w ubezpieczeniach

Karencja wynosi zwykle około 3-6 miesięcy, choć w niektórych sytuacjach jest jeszcze dłuższa. Jeśli klient chce wykupić dodatkowe ubezpieczenie na czas ciąży lub leczenia stomatologicznego, karencja często obejmuje nawet 8-12 miesięcy. Czy polisa na życie bez karencji jest zatem możliwa do uzyskania? Część firm ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferuje zniesienie karencji, choć bywa, że dzieje się to za dodatkową opłatą. Można jednak znaleźć pakiety, które nie przewidują karencji.

Ubezpieczenie od pierwszego dnia

W polisie Gwarancja Ochronna, sprzedawanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A., brakuje typowej karencji w ochronie ubezpieczeniowej, ale okres pełnej odpowiedzialności, wynikającej z umowy, rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po podpisaniu umowy i dostarczeniu jej do ubezpieczyciela. Biorąc pod uwagę oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych, jest to atrakcyjna oferta. 

Towarzystwo MetLife Amplico oferuje produkt Twoje Bezpieczne Jutro, który jest polisą ubezpieczeniową na życie oraz ubezpieczeniem od trwałego inwalidztwa. Wykupując polisę, klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową od momentu opłacenia składki, a dokładniej - od następnego dnia po dokonaniu płatności.

Wyjątkowe okoliczności

Nabywając polisę na życie, trzeba pamiętać o wykluczeniach, które spowodują, że bliscy ubezpieczonego nie otrzymają pieniędzy. Do takich zdarzeń należą przeważnie śmierć przez samobójstwo, zatajenie informacji o chorobie, śmierć w wyniku uczestnictwa w czynie przestępczym czy udział w wojnie. W takich wypadkach karencja nie działa i świadczenie nie zostanie nigdy wypłacone, chyba że warunki umowy będą stanowić inaczej.

Tomasz Słupczyński