Rolniku! Czy słyszałeś o ubezpieczeniach upraw?

2014-01-21 13:50:00

Wielu rolników nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele korzyści daje ubezpieczenie upraw, zwłaszcza w przypadku dopłaty z budżetu państwa. Na jakich zasadach i komu przyznawane są tego typu polisy?

Ubezpieczenie upraw gruntowych, które znajdują się w posiadaniu rolnika, chroni przed szkodami spowodowanymi przez pojedyncze zdarzenia, takie jak powódź czy grad. Może również obejmować ochronę plonów przed wieloma innymi, nieprzychylnymi czynnikami pogodowymi, które nie występują w standardowych ofertach.

Okres ubezpieczenia oraz karencja

Reguły dotyczące ubezpieczenia upraw z dopłatą budżetu państwa są jasno określone. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy i zawiera różnego rodzaju obwarowania. Przykładowo ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zniszczenia spowodowane wiosennymi przymrozkami, ale tylko w przypadku, gdy miały one miejsce między 15 kwietnia a 30 czerwca. W innym przypadku roszczenia nie zostaną uwzględnione.

Pamiętać też trzeba o okresie karencji, czyli czasie, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy za spowodowaną szkodę. Tak jest w przypadku, gdy wykupione zostaje ubezpieczenie od gradu oraz przymrozków wiosennych. Umowa wchodzi w życie dopiero po 14 dniach od daty jej zawarcia.

Ubezpieczenia upraw mogą różnić się między sobą także wysokością składki. Wiele zależy od obowiązującej aktualnie stawki oraz od tego, jaki rodzaj upraw został ubezpieczony. Znaczenie ma również region, w jakim leży pole gospodarza.

Dopłata do składki

W przypadku ubezpieczyciela Concordia Polska TUW dopłata z budżetu państwa wynosi aż 50 proc. W ramach oferty rolnik płaci tylko połowę składki zaproponowanej przez ubezpieczyciela. Istnieją jednak określone zasady, z którymi ubezpieczony powinien dokładnie się zapoznać przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Kwota ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie z osobą zainteresowaną polisą. Istotna jest przy tym wydajność uzyskiwana z upraw za okres ostatnich 3 lat. Sam rolnik może również zaproponować wysokość stawki na podstawie przewidywanej ilości zebranych plonów oraz ceny, którą za nie prognozuje uzyskać. Concordia Polska TUW jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli upraw zapewnia swoim klientom niezmienność składki przez cały okres trwania umowy.

Zgodnie z prawem polskim każdy rolnik musi dokonać ubezpieczenia swoich upraw. Zlekceważenie tego obowiązku może spowodować nie tylko straty finansowe dla gospodarstwa w razie zaistnienia tego typu szkody, ale również grozi nałożeniem kary przez wójta danej gminy, do której przynależy ziemia rolna. Obecnie sankcje wynoszą 2 euro na hektar ziemi. Warto zatem zdecydować się na ubezpieczenie, zwłaszcza że możliwe jest uzyskanie do niego dopłaty ze strony budżetu państwa.

Ilona Maciejuk