Które banki udzielają preferencyjnych kredytów dla rolników?

2014-01-10 10:00:00

Kredyty preferencyjne cieszą się wśród rolników dużą popularnością. Aby je otrzymać należy spełnić wiele formalności. W jakich bankach można skorzystać z tych produktów finansowych oraz jakie warunki należy spełnić, by móc z nich skorzystać?

Preferencyjne kredyty dla rolników mają przede wszystkim umożliwić modernizację oraz rozbudowę gospodarstwa. Mogą także służyć finansowaniu działań z zakresu likwidacji szkód lub wznowienia produkcji po klęskach żywiołowych. Fundusze na tego typu wydatki znajdziemy w bankach działających w porozumieniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udzielających pożyczek o charakterze celowym. Instytucji oferujących wsparcie pieniężne rolnikom na polskim rynku kredytowym jest zaledwie kilka. Przede wszystkim zaliczają się do nich banki spółdzielcze.

Cele kredytowania

Finansowanie uzyskane w ramach kredytów preferencyjnych dla osób pracujących w sektorze rolnictwa obejmuje szeroki zakres działań. Może dotyczyć zakupu gruntów rolnych, budynków, maszyn, urządzeń rolniczych czy linii produkcyjnych. Maksymalna pomoc przy kredytach na modernizację gospodarstwa rolnego wynosi 40 proc. wysokości pożyczki dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej. Na większe dofinansowanie mogą liczyć gospodarstwa działające w przetwórstwie produktów rolnych, gdzie wsparcie może dochodzić nawet do 50 proc. kwoty kredytu. Na największą pomoc mogą liczyć gospodarstwa, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w takich przypadkach może wynieść 80 proc. wydatków związanych z likwidowaniem szkód, jakie objęły budynki inwentarskie i sprzęt gospodarski.

Banki współpracujące z ARiMR

ARiMR współpracuje z wybranymi instytucjami oferującymi rolnikom preferencyjne kredyty. Są to zrzeszenia banków spółdzielczych, w tym Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Największą grupę banków spółdzielczych zrzesza Bank Polskiej Spółdzielczości, obejmujący 352 instytucje. Spółdzielcza Grupa Bankowa GBW liczy 150 banków, a Mazowiecki Bank Regionalny obejmuje 73 banki. Preferencyjnych pożyczek dedykowanych rolnikom udziela również Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Z ARiMR współpracują również banki komercyjne, w tym ING Bank Śląski, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, Pekao S.A.

Uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach

Preferencyjne warunki, na jakich rolnik otrzyma pożyczkę, wymagają przygotowania kompletu niezbędnych dokumentów. Spełnienie wszystkich formalności jest czasochłonne, ale może się opłacić, pozwalając rolnikowi na dostęp do dużo niższej stopy procentowej. Kredyt preferencyjny zapewnia dogodne warunki spłaty oraz możliwość stosowania prolongat przy regulacji całości lub części kredytu. ARiMR oferuje również możliwość stosowania karencji w zakresie spłaty pożyczonego kapitału.

Pomimo że kredyty preferencyjne wymagają przygotowania planu inwestycji oraz zgromadzenia wielu dokumentów, są dużo tańszym rozwiązaniem od kredytów udzielanych pod zastaw.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam