Gdzie iść po kredyt pod zwrot VAT?

2014-01-09 19:00:00

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niedoboru gotówki, podczas gdy ich pieniądze, w postaci niezwróconego jeszcze podatku VAT, przetrzymuje urząd skarbowy. Właśnie dla takich firm została stworzona specjalna oferta kredytów pod zwrot VAT. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać tego typu finansowanie.

Z początkiem 2013 roku w polskim prawie pojawiły się nowe przepisy przyspieszające wyrównanie nadwyżki VAT w formie uzyskania pod taki zwrot finansowania w banku. Kredyt zabezpieczony zwrotem podatku VAT to rozwiązanie dla firm chcących wcześniej spożytkować pieniądze należne z urzędu skarbowego. Taka pożyczka jest możliwa do otrzymania na podstawie deklaracji VAT wraz z pisemnym upoważnieniem do przekazania zwrotu na konto kredytodawcy.

Co powinno zawierać upoważnienie?

W upoważnieniu przekazywanemu instytucji bankowej konieczne jest wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu. We wniosku należy przedstawić dane podatnika i kredytodawcy oraz rachunek bankowy, na który ma być przelana określona suma pieniędzy. Dokumenty winny zawierać wskazanie deklaracji podatkowej, do której odnosi się upoważnienie oraz podpis podatnika.

Przeznaczenie kredytu

Okres spłaty pożyczki udzielanej pod zastaw nadwyżki VAT wynosi minimum 60 dni. Wynika to z faktu, że zwrot na konto wierzyciela dotyczy jedynie nadwyżek podlegających zwrotowi w podstawowym okresie 60 dni. Dług zabezpieczany wysokością podatku VAT to najczęściej kredyt obrotowy lub odnawialny. Jest to szybka metoda pozyskania finansowania na bieżące zobowiązania, które bezpośrednio związane są z prowadzoną działalnością. To efektywne rozwiązanie pozwala na uniknięcie utraty płynności finansowej. Długi okres oczekiwania na wyrównanie nadwyżki podatku VAT może być bardzo niekorzystny dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Nie we wszystkich bankach możliwe jest uzyskanie kredytu z zabezpieczeniem w postaci zwrotu z podatku VAT, a w tym, które oferują taką sposobność, wymagane są dodatkowe warunki, konieczne do pełnienia przez wnioskodawcę. Wiele instytucji wymaga między innymi dodatkowego ubezpieczenia spłaty wierzytelności. Ze względu na to, że warunki kredytów udzielanych pod zwrot VAT-u są podlegają indywidualnym negocjacjom między bankiem a przedsiębiorcą, różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami dostępnymi u różnych kredytodawców mogą być spore.

Przykładem instytucji, które udzielają pożyczek pod zwrot podatku VAT może być Pekao S.A., który proponuje osobom prowadzących własną działalność gospodarczą nieodnawialny kredyt obrotowy. Po podobną pożyczkę można udać się także do PKO BP, dodatkowo można liczyć na długi okres spłaty, wynoszący nawet 18 miesięcy.

W Deutsche Banku funkcjonuje zarówno nieodnawialny kredyt z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne, które może być zabezpieczony VAT, jak też kredyt odnawialny, gdzie limit kredytu jest uzależniony od zwrotu podatku VAT.

Ilona Maciejuk