Wszystko, co musisz wiedzieć o kredytach bez BIK

2013-12-17 17:45:00

Kiedy potrzebujemy dodatkowego zastrzyku gotówki, nierzadko rozważamy możliwość zaciągnięcia kredytu. Co zrobić, gdy wsparcie finansowe jest konieczne, a bank odmawia nam funduszy, tłumacząc to negatywną historią operacji bądź niskim scoringiem kredytowym uzyskanym w BIK? Czym są i jak działają kredyty bez BIK?

BIK to skrót nazwy Biura Informacji Kredytowej - instytucji założonej w 1997 roku przez Związek Banków Polskich. Zadaniem tej organizacji jest minimalizacja ryzyka kredytowego banków udzielających finansowania. BIK zbiera informacje na temat rzetelności spłacania zadłużeń, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony obrotu pieniężnego wierzycieli. Na podstawie weryfikacji terminowości spłat pożyczek, BIK buduje historię kredytową każdego klienta zaciągającego zobowiązanie w banku bądź SKOK-u. BIK gromadzi dane dłużników oraz udostępnia je instytucjom bankowym. Na podstawie informacji uzyskanych w BIK banki są w stanie łatwiej określić ryzyko związane z udzieleniem wsparcia finansowego poszczególnym konsumentom. Biuro posługuje się w ocenie wiarygodności kredytowej konsumentów scoringiem, czyli oceną, która może przekładać się na pozytywną, neutralną oraz negatywną historię kredytową. Miernikami scoringu są przydzielane pożyczkobiorcom gwiazdki lub punkty. 

Jak działa historia kredytowa w BIK?

Historia kredytowa tworzona jest na podstawie wszelkich informacji, które wpływają do BIK. Są to dane na temat regulowanych przez klienta aktualnych zobowiązaniach finansowych na podstawie otwartych rachunków kredytowych. W BIK gromadzone są wiadomości o dotychczasowych pożyczkach oraz wnioski potencjalnych kontrahentów o udzielenie kredytu. Klient, który nie spłaca w terminie obciążeń finansowych lub wiele spośród składanych prze niego wniosków o kredyt zostało odrzuconych, może liczyć się z negatywną oceną swojej historii kredytowej. Bez wątpienia taka opinia utrudnia uzyskanie kredytów gotówkowych w kolejnych bankach. Tacy wnioskodawcy mogą starać się o pożyczki gotówkowe, udzielane przez prywatne firmy pożyczkowe niewspółpracujące z BIK.

Co zrobić w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej?

Każdy, kto ze względu na niekorzystną historię kredytową w BIK, spotkał się z odmową finansowania w banku, może rozważyć zaciągnięcie tzw. "kredytu gotówkowego bez BIK" w jednej z instytucji pożyczkowych. Spora część prywatnych firm pożyczkowych, udziela klientom finansowania bez badania ich historii kredytowej w BIK z prostego powodu - nie mają do niej wglądu. Warto jednak pamiętać o tym, że pomimo tego, iż związane z tego typu pożyczkami koszty są ograniczone ustawowo, takie formy finansowania są znacznie droższe od kredytów. Ponadto okres spłaty zazwyczaj jest krótszy od tego, który możemy ustalić z banku. Przed zdecydowaniem się na kredyt gotówkowy bez BIK warto zatem rozważyć wszystkie "za" i "przeciw" tego wyboru. Czasem alternatywą tego typu rozwiązania może okazać się popracowanie nad zwiększeniem swojej wiarygodności w oczach instytucji bankowej.

Ilona Maciejuk