Kiedy długi współmałżonka przechodzą na nas?

2013-12-11 06:00:00

Czy wiesz, jak chronić się przed długami współmałżonka? Zobacz, kiedy zobowiązania męża lub żony bank może ściągnąć z majątku wspólnego.

Nie zawsze wierzyciel może w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy domagać się spłaty zobowiązania od jego współmałżonka. Kluczową rolę pełni w takich przypadkach zgoda tej drugiej osoby, jaka może być wyrażona na zaciągnięcie pożyczki podczas podpisywania umowy.

Sprawdź też: Najpierw alimenty, potem raty - kolejność ściągania długów

Gdy dług powstał na podstawie zobowiązania, przy którym widnieje zgoda współmałżonka, wówczas wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z majątku wspólnego. Jeśli podobnej zgody nie było, bank może dochodzić swoich praw jedynie z majątku osobistego dłużnika. Jego zobowiązanie powinno być ściągane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia za pracę czy korzyści majątkowych uzyskiwanych z innej działalności zarobkowej, praw autorskich itd.

Jak chronić się przed długami współmałżonka?

Istnieją możliwości prawne, które pozwalają na ochronę przed koniecznością spłaty zobowiązań współmałżonka. Chcąc się ustrzec przez odpowiedzialnością za długi męża czy żony, warto zdecydować się na rozdzielność majątkową. Mamy do tego prawo zarówno podczas zawierania związku małżeńskiego, jak też w trakcie jego trwania. Jeśli rozdzielność majątkowa zostaje ustanowiona, gdy akt ślubu został podpisany już wcześniej, nie działa ona wstecz. Zabezpieczy więc te roszczenia, które będą dotyczyć jedynie przyszłych zobowiązań finansowych małżonków.

Co zamiast rozdzielności majątkowej?

Do innych rozwiązań prawnych, które pozwalają ochronić się przed niegospodarnymi zachowaniami współmałżonka, zalicza się także brak zgodny na powstanie zobowiązania przy tych umowach, gdzie taka zgoda jest wymagana. Podobnie funkcjonuje sprzeciw, który można złożyć wobec sposobu rozporządzania majątkiem wspólnym przez jednego ze współmałżonków. Sprzeciw dotyczy jedynie decyzji podejmowanych w związku z prowadzoną działalnością zarobkową. Podpisanie sprzeciwu działa wobec osób trzecich. Jego skuteczność występuje w sytuacji, gdy osoba trzecia mogła się z nim zapoznać, zanim została podpisana umowa.

Kiedy odpowiada się za długi współmałżonka?

Za długi, które powstały w wyniku działań współmałżonka, nie odpowiada ten, kto nie wyraził zgody na ich zaciągnięcie lub nie wiedział o ich powstaniu. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych przepisów prawa, które pozwalały na ściąganie przez wierzyciela długów ze wspólnego majątku, nawet jeśli drugi małżonek nie wyraził zgodny na powstanie zobowiązania lub gdy nie wiedział o zaistnieniu takiej sytuacji, bo fakt skorzystania z pożyczki przez żonę czy męża został przed nim zatajony.

Długi powstałe w wyniku działalności firmy

Za długi, które powstały w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, osoba będąca z nim w związku odpowiada jedynie wówczas, gdy wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się spłaty należności z części lub całości majątku wspólnego.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam