Wysokie zarobki nie gwarantują kredytu

2013-12-10 08:50:00

Kiedy bank może odmówić udzielenia kredytu mimo wysokich zarobków wnioskodawcy? Zobacz, kto i dlaczego napotka trudności w uzyskaniu pożyczki.

Czy wysokie zarobki gwarantują uzyskanie kredytu? Odpowiedź brzmi - nie zawsze. Osoby osiągające wysokie dochody, które przekraczają miesięczną średnią krajową, teoretyczne nie powinny mieć problemów z uzyskaniem pożyczki. Mimo tego wskutek przeszłych zawirowań na rynku finansowym, jakich Europejczycy doświadczali w związku z kryzysem gospodarczym na starym kontynencie, KNF zwiększył obostrzenia nakładane na instytucje finansowe, udzielające kredytów. Z tego powodu banki znacznie skrupulatniej liczą ryzyko kredytowe, niż jeszcze kilka lat temu, skupiając się nie tylko na ocenie wysokości pensji wnioskodawcy.

Zła historia kredytowa

Jednym z najważniejszych powodów odmowy udzielenia kredytu jest zła historia kredytowa. Negatywna historia spłat może pojawić się w sytuacji, gdy naszych zobowiązań wobec instytucji bankowych nie regulowaliśmy terminowo. Spłacanie rat czy zadłużenia na karcie kredytowej lub limicie w ROR z opóźnieniami może być powodem odmowy udzielenia kredytu równie często, co za niskie zarobki. Uzyskanie pożyczki przy negatywnej historii kredytowej może być nawet jeszcze trudniejsze, bo w tej sytuacji, nawet gdy dołączymy do wniosku współkredytobiorcę, możemy nie mieć szans na powodzenie.

Brak historii kredytowej

Z trudnościami przy pozyskiwaniu kredytów mogą spotkać się również osoby, które nie mają żadnej historii kredytowej. Młode osoby, które zaczynają dopiero pracować i nigdy nie korzystały z bankowego wsparcia, nie wypracowały sobie oceny scoringowej w BIK-u. Ryzyko udzielenia kredytu takim konsumentom jest większe, bo nie wiadomo, na ile rzetelna w spłatach okaże się dana osoba. Brak historii kredytowej przeszkadza tym samym w zdobyciu finansowania, zwłaszcza przy większych kwotach wnioskowanych pożyczek. Jednym z rozwiązań jest w takich przypadkach zaciągnięcie mniejszego kredytu ratalnego (które uzyskuje się łatwiej), rozkładając na kilka rat zakup choćby telewizora, mikrofalówki czy robota kuchennego, co pozwoli na zbudowanie pozytywnej historii kredytowej.

Singiel ma gorzej na rynku kredytowym

Jedną z grup społecznych, które są gorzej oceniane przez banki pod względem ryzyka kredytowego, są osoby samotne lub żyjące w związkach partnerskich. Ich wiarygodność kredytowa jest mniejsza w stosunku do uzyskujących takie same dochody, ale trwających w związkach małżeńskich. Dla banków pożyczenie pieniędzy jednej osobie obłożone jest większym ryzykiem, niż gdyby tego typu fundusze przekazać dwóm osobom, funkcjonującym we wspólnocie majątkowej. W przypadku utraty pracy przez jednego z małżonków zawsze zobowiązanie może być spłacane przez drugiego z nich.

Wielodzietne rodziny starające się o kredyt

Inną grupą, która może mieć problemy z pozyskaniem kredytów, zwłaszcza hipotecznych, są rodziny wielodzietne. W takich gospodarstwach domowych dochód uzyskiwany przez osoby zarabiające jest dzielony na większą liczbę domowników. Dla banku jest to sytuacja, która negatywnie wpływa na zdolność kredytową klienta posiadającego kilkoro dzieci.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam