Czym jest zdolność kredytowa?

2013-12-11 19:00:00

Zdolność kredytowa to termin, z którym klienci banków, a zwłaszcza ci, ubiegający się o dofinansowanie, spotykają się nie raz. Dla wielu osób wymagania w zakresie zdolności kredytowej mogą wydać się barierą nie do przeskoczenia. Jeśli planujemy zaciągnięcie kredytu na kupno mieszkania lub samochodu, to lepiej już teraz dowiedzieć się, jak oblicza się zdolność kredytową i czy można trafnie oszacować ją samemu.

Ujmując krótko, zdolność kredytowa to potencjalne możliwości klienta do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami w ustalonych w umowie terminach. Przed udzieleniem klientowi wsparcia finansowego bank musi sprawdzić, czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązać się z długoterminowego zobowiązania. Jest to szczególnie ważne w przypadku kredytów mieszkaniowych, które zazwyczaj mają relatywnie długi okres spłaty.

Zanim przystąpimy do wnioskowania o kredyt w banku, który rozpocznie procedurę weryfikacyjną od sprawdzenia naszych możliwości finansowych, możemy sami skalkulować naszą zdolność kredytową, aby obliczyć szanse na otrzymanie pożyczki. Ocenę zdolności kredytowej należy zacząć od określenia stałych miesięcznych wydatków. Raty kredytowe są najczęściej regulowane co miesiąc, stąd też banki interesują się wszystkimi posiadanymi przez nas regularnymi zobowiązaniami finansowymi. Jakiego typu koszty stałe jeszcze są brane pod uwagę? Mowa przede wszystkim o opłatach mieszkaniowych, sumach związanych z utrzymaniem należących do nas pojazdów, a także spłatach innych zobowiązań (typu alimenty). Jak widać, najważniejszymi determinantami decydującymi o naszej zdolności kredytowej są stałe miesięczne przychody oraz wydatki. Jeżeli sami pozytywnie oszacujemy nasze możliwości finansowe, to możemy liczyć na to, że i bank dojdzie do podobnego wniosku.

W przypadku starań klienta o uzyskanie kredytu bank podejmuje formalną procedurę weryfikacji zdolności kredytowej interesanta. Proces ten zostaje przeprowadzony w oparciu o dokumentację złożoną przez klienta. Ważnym elementem procedury przyznawania kredytu jest zasięgnięcie przez banki informacji o konsumencie z Biura Informacji Kredytowej. Analizując dane o naszych aktualnych wierzytelnościach, historię kredytową oraz terminowość spłat dotychczasowych zobowiązań, bank jest w stanie szybko dokonać oceny naszej sytuacji ekonomicznej oraz oszacować predyspozycje do regularnej spłaty długów.

Należy pamiętać, że w przypadku zdolności kredytowej każdy kredytodawca posiada swoje indywidualne kryteria oceny oraz w inny sposób interpretuje uzyskane informacje. W praktyce będzie to oznaczać, że w jednym z banków możemy nie otrzymać kredytu, a w drugim uda nam się go uzyskać z łatwością. Z tego też względu nie należy szybko zniechęcać się negatywnymi decyzjami banków, lecz próbować otrzymać pożyczkę w innych instytucjach.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam