Kredyt indeksowy a denominowany - na czym polegają różnice?

2013-12-12 21:05:00

Na polskim rynku bankowym funkcjonują dwa rodzaje kredytów hipotecznych dostępnych w walutach obcych - kredyt denominowany oraz indeksowany. Różnice między nimi są dosyć istotne. Sprawdź, który bardziej się opłaca.

Wydawać by się mogło, że każdy kredyt to po prostu kredyt, a jeśli ktoś z banku pożycza, to zawsze wie, ile dostanie i ile przyjdzie mu spłacić. Niestety to tylko pozory, bo różnice między kredytami denominowanymi i indeksowanymi są na tyle znaczące, że ta sama kwota początkowa uzyskanego kapitału może pociągać za sobą inne koszty obsługi wierzytelności. Warto podkreślić, iż w przypadku kredytów denominowanych może zdarzyć się tak, że zabraknie nam gotówki na kupno mieszkania, mimo że podczas składania wniosku kredytowego obliczyliśmy kwotę pożyczki taką, jakiej potrzebowaliśmy.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany polega na tym, że konsument pożycza od banku określoną kwotę w walucie obcej. Załóżmy, że będzie to 100 000 euro. Bank przelicza tę wartość na złotówki po kursie z dnia wypłaty i przekazuje nam otrzymaną w ten sposób sumę - w złotówkach. Przy założeniu, że kurs z tym konkretnym dniu wyniósł 4,13 zł, otrzymujemy do ręki 413 000 zł. Jeżeli jednak w dniu składania wniosku kurs złotówki wynosił 4,2 zł, to pierwotnie liczyliśmy na wypłatę 420 000 zł. Między złożeniem wniosku a wypłatą środków czasem upływa kilka tygodni, a podczas tak długiego okresu może dojść do zauważalnych wahań w cenie waluty, więc jest to sytuacja jak najbardziej realna. W omawianym przykładzie klient otrzymałby aż 7 000 zł mniej, niż planował dostać, co mogłoby oznaczać brak możliwości sfinalizowania całości zakupu.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany to rodzaj pożyczki o wiele bezpieczniejszy od typu omówionego powyżej. Pożyczamy bowiem w tym przypadku konkretną kwotę w złotówkach – np. 300 000 zł. Jeśli właśnie tyle potrzebujemy na zakup mieszkania, to mamy pewność, że zamkniemy transakcję bez niespodzianek. Dopiero spłata zaciągniętego kredytu odbywa się w walucie obcej, dlatego jej kurs również odgrywa znaczącą rolę. Obecnie istnieje możliwość, by klient spłacał kredyt zakupioną poza bankiem walutą. Obniża to znacznie koszt kredytu, bo daje możliwość uniknięcia wysokich spreadów (czyli różnicy pomiędzy kursem kupa a kursem sprzedaży waluty), dzięki którym banki dodatkowo zarabiały na operacjach wymiany złotówek na walutę kredytu dokonywanych przez dłużników. W Internecie bez problemu znajdziemy wiele kantorów, za pośrednictwem których kupimy interesującą nas walutę po kursach z reguły bardziej dla nas korzystnych niż w bankach. Można skorzystać także z platform wymiany walut online bezpośrednio z innymi osobami prywatnymi.

Kredyty wypłacane w transzach

Niekiedy banki wypłacają kredyty hipoteczne w transzach. Takie sytuacje pojawiają się przy kredytach branych na remont lub budowę domu. Tego typu transze są jeszcze większym zagrożeniem dla tych, którzy otrzymali kredyt denominowany. Jeżeli poszczególne wypłaty odbywały się przykładowo co 6 miesięcy przez 3 kolejne lata, to istnieje ryzyko, że klient otrzyma zbyt mało pieniędzy i ostatnia transza nie pozwoli na dokończenie inwestycji. Zadzieje się to w sytuacji, gdy złotówka umocni się np. w momencie 2/3 wypłat - wówczas środków finansowych może kredytobiorcy zabraknąć. W podobnych przypadkach pozostaje jedynie wnioskowanie o powiększenie kwoty kredytu, jednak oznacza to ponowne przejście procesu weryfikacji zdolności kredytowej, której tym razem może zabraknąć.

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam