Jak uzyskać umorzenie kredytu studenckiego?

2013-11-25 10:00:00

Kredyt studencki to tani kredyt dla osób uczęszczających na studia wyższe, niezależnie od uczelni czy trybu nauki. Dzięki preferencyjnym zasadom kredyty studenckie są nisko oprocentowane, a ich spłata rozpoczyna się dopiero w dwa lata po zakończeniu okresu nauki. Dodatkowo niektórzy kredytobiorcy mogą liczyć na umorzenie zobowiązania. Jak je uzyskać? Odpowiadamy poniżej.

Kredyty studenckie różnią się od tradycyjnych gotówkowych tym, że w ich przypadku wnioskodawca nie musi wykazywać zdolności kredytowej. Wręcz przeciwnie - większą szansę na uzyskanie finansowania mają osoby pochodzące z mniej zamożnych rodzin. Dzięki bankowemu wsparciu żacy mogą regularnie otrzymywać od banku wsparcie finansowe (w postaci transz o wysokości 600 zł), potrzebne do opłacenia podstawowych wydatków związanych z codziennym życiem na studiach.

Zasady spłaty kredytu studenckiego

Preferencyjne warunki kredytów studenckich polegają przede wszystkim na ich niskim oprocentowaniu (obecnie ok 1,4%) oraz odroczeniu pierwszej raty o dwa lata po zakończeniu nauki. Raty wynoszą standardowo połowę wysokości pojedynczej transzy kredytu, a całkowity czas spłaty nie może przekroczyć 12 lat. W każdej chwili można oczywiście w całości spłacić zobowiązanie, bez zbędnych prowizji.

Kiedy można liczyć na umorzenie kredytu?

Dużą zaletą kredytów studenckich jest istnienie realnej szansy na częściowe lub całkowite umorzenie długu. Pilnych żaków powinno ucieszyć to, że ci z nich, którzy ukończyli studia w gronie 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni, mogą liczyć na anulowanie 20% wartości kredytu. Oczywiście bank nie wyjdzie do nas z podobną propozycją sam, dlatego - jeśli uważamy, że przysługuje nam taka możliwość - należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dołączeniem zaświadczenia z uczelni o wynikach w nauce.

Sprawdź też: Niestudenckie kredyty dla studentów

Kredyt studencki może zostać również podlegać kasacji w przypadku trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Jeśli absolwent udowodni, że nie jest w stanie spłacić rat w wyniku zdarzeń losowych od niego niezależnych (np. doznał uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego mu podjęcie pracy lub uległ poważnej chorobie, ograniczającej jego możliwości zarobkowe), istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyska umorzenie pożyczki lub dodatkowe odroczenie spłaty. O zaległy kredytu bank nie będzie się również upominał wobec rodziny kredytobiorcy w przypadku jego śmierci.

Marzena Kazbieruk