Co to jest scoring kredytowy?

2013-12-06 19:10:00

Scoring kredytowy jest narzędziem statystycznym, wykorzystywanym przez banki do oceny zdolności kredytowej klienta. Informacje niezbędne do umieszczenia w systemie punktowym uzyskuje konsultant bankowy podczas jednej z pierwszych rozmów z klientem ubiegającym się o dofinansowanie. Na jakich zasadach działa scoring kredytowy oraz w jaki sposób można go podwyższyć, aby zwiększyć swoją wiarygodność kredytową?

Zasadniczo decyzja banku co do przyznania kredytu jest trudna do przewidzenia. System scoringowy, czyli punktowa metoda oceny wiarygodności kredytobiorcy, w różnych bankach działa na innych zasadach. Na ilość przyznanych nam punktów ma wpływ wiele zmiennych. Różne banki te same informacje mogą interpretować w odmienny sposób, zatem ta sama osoba w jednym banku może uzyskać ocenę wysoką, natomiast w innym niższą. Najważniejszym składnikiem punktacji jest zazwyczaj wartość miesięcznego wynagrodzenia klienta, suma zgromadzonych oszczędności oraz historia jego dotychczasowych spłat pożyczek. Niemniej jednak analiza scoringowa bierze również pod uwagę informacje dotyczące zawodu, wykształcenia, stanu cywilnego, liczby osób w rodzinie czy aktualnego miejsca zamieszkania potencjalnego kredytobiorcy.

Jak poprawić scoring kredytowy?

System scoringowy każdego dnia ułatwia doradcom bankowym rozpatrywanie wniosków o przyznanie kredytu. Jeśli wiemy, na co bank najbardziej zwróci uwagę, sprawdzając nasze możliwości kredytowe, wówczas możemy pomyśleć o poprawieniu naszej punktacji. Czasem jednak nienaganna historia w Biurze Informacji Kredytowej oraz dość wysokie wynagrodzenie mogą okazać się niewystarczające.

Jednym ze sposobów poprawienia scoringu jest zmiana umowy zatrudnienia. Jeśli pracodawca zatrudnia nas na umowę o dzieło lub zlecenie, nasza wiarygodność w banku spada, ze względu na wysokie ryzyko utraty miesięcznych dochodów. Większe zaufanie kredytowe wzbudzi natomiast osoba pracującą na umowę o pracę oraz decydująca się na ubezpieczenie pożyczki od utraty pracy.

Innym rozwiązaniem na polepszenie zdolności i wiarygodności kredytowej może być rezygnacja z kart kredytowych. Nawet jeśli z nich nie korzystamy, ale są na nas wystawione, należy pamiętać o tym, że w większości banków obniżą nasz wynik w scoringu kredytowym.

Zanim udamy się do banku w celu złożenia wniosku o finansowanie, warto zasięgnąć informacji odnośnie do sposobu naliczania punktów scoringowych, aby uniknąć negatywnej oceny naszej wiarygodności. Jeśli jednak zdarzy się, że w jednym banku nie uda się nam uzyskać pożyczki, warto udać się do innego, ponieważ w różnych bankach scoring kredytowy działa w oparciu o odmienne wytyczne punktowe.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam