Co musisz wiedzieć o zabezpieczeniach kredytów?

2013-11-25 05:05:00

Udzielając kredytu, bank praktycznie zawsze wymaga od kredytobiorcy ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, które dawałoby wierzycielowi większą gwarancję na odzyskanie długu. W przypadku pożyczek oferowanych klientom indywidualnym, możemy wyróżnić pięć form zabezpieczeń. Sprawdź, co powinieneś o nich wiedzieć.

Zasadniczo każda forma pożyczki wymaga od wnioskodawcy wykazania jego zdolności kredytowej, by w ten sposób zapewnić bank o tym, że będzie w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Niekiedy, zwłaszcza przy większych sumach i dłuższych okresach kredytowania, ryzyko finansowania klienta jest tak duże, że bez ustanowienia dodatkowych gwarancji nie ma szans na kredyt. Jakie formy zabezpieczeń są wówczas stosowane?

Hipoteka

Pod zastaw hipoteki zasadniczo udziela się kredytów i pożyczek hipotecznych. Warunkiem udzielenia kredytu pod zastaw hipoteki jest wpisanie wierzyciela do księgi wieczystej nieruchomości. W razie niewypłacalności kredytobiorcy bank może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, odzyskując zainwestowane w klienta pieniądze poprzez przejęcie praw własności do zastawionej posesji, domu czy mieszkania. Kredyty hipoteczne są z tego powodu najbardziej ryzykowną dla konsumenta formą zabezpieczenia długu - w momencie poważniejszych problemów finansowych w szybki sposób można stracić własny dom lub mieszkanie.

Przewłaszczenie i zastaw ruchomości

Przewłaszczenie to najczęściej używana forma zabezpieczenia w przypadku kredytów samochodowych. Dotyczy tych przypadków, w których bank udziela finansowania pod zastaw auta, kupowanego przez kredytobiorcę za uzyskane od instytucji finansowej pieniądze. Podobnie jak w przypadku wcześniejszym, wierzyciel wpisany jest jako współwłaściciel kredytowanego pojazdu. Zakupiony samochód nie jest więc naszą własnością aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Po opłaceniu ostatniej raty kredytu i dopełnieniu odpowiednich formalności prawa własności do zastawionego auta przenoszone są w całości na kredytobiorcę.

Weksel własny in blanco

Kolejny sposób zabezpieczenia wierzytelności to weksel, który często wymagany jest przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Co ciekawe, to ulubiona forma gwarancji stosowana przez prywatne firmy pożyczkowe. Termin ważności weksla przeważnie ograniczony jest czasowo, np. na dwa lata od momentu udzielenia kredytowania, dlatego nie musimy się obawiać, że zostanie wykorzystany przeciwko nam w odległej przyszłości. Jeżeli w czasie jego ważności kredytobiorca nie będzie wywiązywał się z płatności, wówczas weksel in blanco zostanie wypełniony na mocy deklaracji wekslowej, zawartej pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą.

Ubezpieczenie kredytu

Najpopularniejszym zabezpieczeniem kredytów są obecnie ubezpieczenia. Aktualnie banki wymagają ich niemal do wszystkich sprzedawanych konsumentom pożyczek. Jeżeli kredytobiorcy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogą spłacić zadłużenia, wówczas wierzytelność opłaca ubezpieczyciel. Pamiętajmy jednak, że dzieje się to jedynie wówczas, gdy polisa obejmuje tę konkretną przyczynę, która przeszkodziła nam w dalszej spłacie pożyczki.

Poręczenie (żyrant)

Ostatnią formą spośród popularnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności są poręczenia. Poręczyciel, inaczej żyrant, to osoba, które podpisuje się pod umową bankową kredytobiorcy, oświadczając, że w razie jego niewypłacalności, przejmie obowiązek spłaty zadłużenia danego zobowiązania.


 

Marzena Kazbieruk