Co się dzieje, gdy umiera kredytobiorca?

2013-12-09 09:00:00

Bank udzielający finansowania musi przewidzieć wiele scenariuszy, które mogą doprowadzić w przyszłości do niewypłacalności wnioskodawców, a także opracować strategie radzenie sobie z podobnymi zagrożeniami. Jedną z najpoważniejszych przyczyn, które mogą utrudnić odbiór długu jest śmierć kredytobiorcy. Co w takiej sytuacji dzieje się z nieuregulowanym zadłużeniem?

W przypadku śmierci kredytobiorcy przed spłaceniem wierzytelności banki przewidują dwa rozwiązania, zależne od warunków ustalonych przy podpisywaniu umowy. Zawierając umowę o kredyt, konsument może pozostawać jedynym dłużnikiem i tylko od niego w przyszłości bank może domagać się spłaty zadłużenia (chyba, że został ustanowiony poręczyciel).

Sprawdź też: Hipoteka jako dług spadkowy

Druga opcja to dwóch kredytobiorców indywidualnych, którymi najczęściej są małżonkowie (przeważnie młode pary, decydujące się na kredyt hipoteczny, których zsumowane dochody dają wyższą zdolność kredytową, a tym samym zwiększają szanse na pozytywną decyzję kredytową).

Kredyt hipoteczny na jednego kredytobiorcę

Obecnie chyba już nie da się zaciągnąć kredytu hipotecznego bez wykupienia ubezpieczenia na życie. To ono zabezpiecza bank przed ryzykiem utraty pieniędzy w związku ze śmiercią kredytobiorcy. Jeżeli więc kredyt hipoteczny był przyznany jednej osobie, po jej śmierci spadkobiercy są w dobrej sytuacji, bowiem bank wystąpi o spłatę zadłużenia do ubezpieczyciela. Wówczas - w przypadku dziedziczenia majątku - rodzina zmarłego otrzyma dom wolny od zobowiązań finansowych. Niemniej jednak nie zawsze polisa obejmuje równowartość pozostawionego długu. Jeśli obciążenie jest od niej większe bądź mniejsze, stanowi część masy spadkowej, o której przyjęciu decydują spadkobiercy. Jeżeli podejmują się oni spłaty zadłużenia, mają możliwość rozłożenia go na raty.

Kredyt na współkredytobiorców

W przypadku śmierci jednego ze współkredytobiorców, wysokość długu nie zmienia się oraz przechodzi na drugiego z nich. Poza współkredytobiorcą za spłatę kredytu odpowiedzialni będą również spadkobiercy zmarłego dłużnika, o ile przyjmą spadek. Jeśli zdecydują się na to, wierzytelność zostanie podzielona między żyjącego współkredytobiorcę oraz spadkobierców nieruchomości.

Sprawdź też: Kredyt refinansowy rozwiązaniem problemu wysokich rat?

Po całkowitej spłacie zadłużenia prawa własności do nieruchomości będą mieli wszyscy dziedziczący. Pamiętajmy, że drugi żyjący kredytobiorca, na którego zostało przeniesione całkowite zobowiązanie, może starać się o spłatę części zadłużenia z polisy na życie zmarłego, jeśli obejmowała przyczynę jego śmierci.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam