Jak powiększyć swoją zdolność kredytową?

2013-12-09 10:00:00

Staranie się o kredyt, zwłaszcza na wysoką kwotę, nieodłącznie wiąże się ze sprawdzeniem przez bank zdolności kredytowej wnioskodawcy. Im wyższa jest suma, o który się ubiegamy, tym dokładniej bank przyjrzy się naszym finansom. Jak skuteczne powiększyć swoją zdolność kredytową, a tym samym stać się bardziej wiarygodnym kredytobiorcą?

W dzisiejszych czasach na kredyt hipoteczny lub gotówkowy największą szansę mają klienci z odpowiednimi zarobkami, posiadający umową o pracę oraz wykazujący się pozytywną historią przeszłych spłat. Możliwości kredytobiorcy odnośnie do kwoty i czasu spłaty zadłużenia określa zdolność kredytowa. Obliczając ją, bank sprawdza na jakich warunkach może przyznać konsumentowi pożyczkę, aby uniknąć jego niewypłacalności.

Na zdolność kredytową składają się dochody kredytobiorcy, a także forma zatrudnienia - mniejszą szansę na kredyt mają klienci banków pracujący na umowę-zlecenie czy o dzieło, większą zatrudnieni na umowę o pracę. Poza tym, duże znaczenie dla ostatecznego powodzenia naszego wniosku odgrywa historia kredytowa, na którą składają się również przeszłe spłaty posiadanych produktów kredytowych, w tym wszystkie możliwe błędy finansowe popełniane podczas regulowania zaciągniętych zobowiązań.

Czy istnieją sposoby na poprawienie zdolności kredytowej? Zasadniczo każdy z banków opiera się na własnych zasadach określania zdolności i wiarygodności kredytowej klientów. Da się jednak zauważyć szereg cech wspólnych pomiędzy różnymi metodologiami oceny wypłacalności konsumentów, przyjętymi przez różne instytucje finansowe. Jeśli chcemy polepszyć swoją zdolność i wiarygodność kredytową, warto pamiętać o tym, że decydującą rolę dla analityków bankowych odgrywają poza samą wysokością pensji:

- wykształcenie - lepiej starać się o kredyt po ukończeniu studiów wyższych, ponieważ wykształcony człowiek ma większą szansę na awans, a tym samym poprawę swojej kondycji finansowej,

- stan cywilny - ze względu na dwa źródła dochodów, większą szansę na kredyt mają małżeństwa niż osoby samotne,

- warunki zatrudnienia - klienci zatrudnieni na umowę o pracę są określani przez bank jako bardziej wiarygodni nawet od tych wnioskodawców, którzy zarabiają więcej, ale mogą wykazać się jedynie umową-zleceniem bądź umową o dzieło. Dodatkowo im dłużej pracujemy w jednej firmie, czyli potrafimy wykazać się stabilnością zatrudnienia, tym lepiej,

 - historia kredytowa - pamiętajmy, że nasza historia kredytów zapisana w Biurze Informacji Kredytowej jest bardzo ważna, bo pozwala bankowi przewidzieć, czy będziemy regulować kredyt, który nam przyzna, terminowo, czy będziemy niezbyt solidnymi dłużnikami. Z tego powodu wszelkie zadłużenia najlepiej spłacać bez choćby kilkudniowych opóźnień.

 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam