Czy poręczyciel może sprawdzić historię spłaty kredytu?

2013-12-18 17:35:00

Wielu z nas decyduje się na poręczenie kredytu bez zapoznania się z łączącymi się z tym konsekwencjami. Nierzadko umowy kredytowe czytamy pobieżnie, co czasem ma swoje negatywne skutki. Jak poręczenie zobowiązania finansowego wpływa na sytuację bankową gwaranta?

Poręczenie kredytu wiąże się z pewnymi zagrożeniami dla żyranta. Przy braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę w określonym w umowie terminie, konieczność regulacji zadłużenia spada na poręczyciela. Z tego względu, powinien on dokładnie sprawdzać treść umów kredytowych, by określić zakres odpowiedzialności, która na niego spada.

Sprawdź też: Co dziesiąty poręczyciel musi spłacać poręczany kredyt

Warto sprawdzić, czy w dokumentach bankowych zawarty jest obowiązek powiadamiania żyranta o wszelkich przyszłych zmianach nanoszonych w umowie czy aneksach. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której zmiany w aktach nie wpływają na wartość zobowiązań ciążących na poręczycielu.

Zasada ograniczonego zaufania 

Dobrze wiedzieć, że poręczenie kredytu może wpływać na zdolność kredytową żyranta. Informacja o jego ustanowieniu trafia do bazy Biura Informacji Kredytowej, obciążając naszą zdolność kredytową, gdy kredytobiorca przestaje regulować raty w terminie. Dlatego nawet gdy poręczenie dotyczy bliskiej rodziny lub znajomych, dobrze jest kontrolować spłaty zadłużenia na bieżąco.

Jak sprawdzić terminowość spłat poręczonego kredytu?

Żyrant ma prawo wglądu do historii spłaty poręczonego kredytu za pośrednictwem BIK. Korzystając z bazy BIK w raporcie dla klientów indywidualnych istnieje możliwość sprawdzenia pola podpisanego relacja klienta do rachunku. W tym miejscu mogą pojawić się różne rodzaje relacji osoby, która zleciła wykonanie raportu. Takie relacje to: współkredytobiorca, główny kredytobiorca, poręczyciel, dostawca zabezpieczenia, pełnomocnik. Jeśli w polu relacja klienta do rachunku widnieje poręczyciel, wówczas klient ma wgląd do zapisów historycznych danego rachunku oraz informacji o jego stanie zadłużenia.

Tajemnica bankowa i wgląd do BIK

W sytuacji, gdy relacja klienta do danego rachunku określa go jako pełnomocnika, upoważniony użytkownik taka osoba nie ma wglądu do stanu rachunków ani zapisów historycznych, które pojawiały się na rachunku. Jest to związane z ustawą o ochronie danych tajemnicą bankową. Wgląd w informacje o rachunku mają jedynie osoby bezpośrednio powiązane z danym zadłużeniem.

Warto sprawdzać swój BIK

Warto korzystać z możliwości kontrolowania stanu regulacji poręczonego przez nas kredytu za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Zdarza się, że takich danych nie uzyskamy bezpośrednio od tego, komu poręczyliśmy kredyt. Gdy bank zwróci się do nas z prośbą o spłatę zaległych zobowiązań, możemy być bardzo zaskoczeni taką sytuacją. Poręczyciel, tak samo jak kredytobiorca, jest stroną czynności bankowych.

Sprawdź też: Sam możesz sprawdzić swój BIK

Jak wspomnieliśmy wcześniej, BIK jest  na tej podstawie upoważniony do gromadzenia informacji również o osobach, które stały się gwarantami kredytu. Na mocy tych danych określana jest również zdolność kredytowa żyranta.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam