Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

2013-12-19 16:00:00

Zanim bank udzieli nam finansowania, musi sprawdzić jakie dane dotyczące potencjalnego kredytobiorcy figurują w różnych bazach. Jedną z niech jest Biuro Informacji Kredytowej. Jakie informacje się w nim znajdują oraz jak duży wpływ na decyzję pożyczkodawcy ma wystawiona przez BIK ocena wiarygodności kredytowej konsumenta?

BIK jest instytucją gromadzącą informacje dotyczące naszych poczynań finansowych, którymi są zarówno regularna spłata zadłużenia, jak i nieterminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Do bazy Biura Informacji Kredytowej trafiają zatem wszystkie dane na temat naszych kredytów, pożyczek także tych zaciąganych za pomocą debetów w ROR czy kart kredytowych.

Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane z inicjatywy Związku Banków Polskich w latach 90. ubiegłego wieku. Kluczowym celem BIK jest zwiększenie bezpieczeństwa banków poprzez ocenę ryzyka kredytowego związanego z konkretnym kredytobiorcą. W praktyce polega to na sprawnym obiegu informacji między bankami i BIK. Jeśli dany klient pożycza pieniądze, taka wiadomość automatycznie wędruje do bazy BIK. Dzięki temu inne instytucje finansowe, uprawnione do korzystania z zasobów zgromadzonych w BIK, mogą sprawdzić czy klient jest zadłużony. Kluczowym aspektem takiego wywiadu jest stała obserwacja terminowości spłat podjętych prze klienta zobowiązań finansowych.

Historia kredytowa

Informacje dotyczące danej pożyczki są przechowywane w bazie BIK do czasu wygaśnięcia umowy kredytowej. Instytucja BIK może jednak dysponować danymi dłużnika bez jego zgody przez pięć lat po zakończeniu umowy. Dzieje się tak wtedy, gdy klient zwlekał ze spłatą zobowiązania powyżej 60 dni.

Należy pamiętać, że dla osób, które regularnie spłacały swoje zobowiązania, BIK jest instytucją poświadczającą ich wiarygodność kredytową i stanowi atut w procesie ubiegania się o kolejne pożyczki. W wielu bankach pozytywna historia w Biurze Informacji Kredytowej to przede wszystkim możliwość skorzystania z uproszczonych procedur. Przykładem banku, który honoruje takich klientów jest Getin Bank. Osobom o pozytywnej historii w BIK (a więc takim, które rzetelnie wywiązywały się z regulacji podjętego wcześniej wsparcia finansowego) bank minimalizuje ilość dokumentów potrzebnych do udzielenia kolejnego kredytu.

Czarna lista dłużników

Wiele osób myli BIK z czarną listą dłużników. Ma to swoje przyczyny w niechlubnej opinii kredytobiorcy uzyskanej na podstawie BIK. Lwia część negatywnie ocenianych wniosków kredytowych ma swoje podłoże w bazach BIK. Zdolność kredytowa oceniana jest na podstawie wielu aspektów, jednak to BIK definitywnie może przekreślić nasze szanse na uzyskanie pożyczki.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam