Na czym polegają kredyty studenckie?

2013-12-12 23:00:00

Kredyty studenckie są rodzajem kredytów preferencyjnych z dopłatą z budżetu państwa. W bieżącym roku akademickim 2013/2014 można ubiegać się o środki w kilku bankach: Banku Pekao, PKO BP, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz SGB Banku (a także w bankach zrzeszonych z dwiema ostatnimi z wymienionych instytucji). Rzecz jasna, by uzyskać finansowanie, trzeba spełnić najpierw odpowiednie warunki.

Samo funkcjonowanie kredytów studenckich opiera się na środkach pochodzących z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. W roku akademickim 2013/2014 umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie preferencyjnych kredytów podpisało kilka banków komercyjnych, a są nimi: Bank Pekao, PKO BP, BPS oraz SGB Bank. Jeżeli chodzi o warunki samego kredytu, to w każdej z wymienionych instytucji będą one podobne, bo ustalane są przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Różnice znaleźć możemy za to w zakresie prowizji pobieranej przez bank, liczby poręczycieli oraz warunków, które będą musieli spełnić wnioskodawcy.

Warunki kredytu studenckiego

Aby otrzymać kredyt studencki, istotny jest dochód jego rodziny podawany w przeliczeniu na jedną osobę. W minionych latach takie limity wynosiły: 2100 zł – w latach 2010-2012 oraz 2500 zł w okresie 2009-2010. Jednym z podstawowych wymagań jest też wiek studenta. W momencie rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej nie może on mieć ukończonych 25 lat. Do kredytu kwalifikują się osoby studiujące w różnych trybach nauki, w tym doktoranci. Nie ma znaczenia także rodzaj uczelni.

Wypłata kredytu

Kredyty studenckie wypłacane są w comiesięcznych transzach przez maksymalnie 6 lat. W przypadku doktorantów istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 4 lata. Poszczególne wypłaty, które otrzymuje student, przelewane są przez 10 miesięcy każdego roku (od października do lipca). Wysokość jednorazowego uznania wynosi obecnie 600 zł.

Spłata kredytu studenckiego

Dużym plusem kredytu preferencyjnego dla studentów jest fakt, że nie trzeba go spłacać od razu. Termin pierwszej raty przypada dopiero po dwóch latach od ukończeniu studiów, a liczba rat jest podwojoną liczbą transz, które otrzymaliśmy. W ten sposób, jeżeli bank wypłacił nam 30 transz, oddajemy kwotę rozłożoną na 60 rat (czyli po 300 zł plus odsetki). Atrakcyjna jest nie tylko forma spłaty, ale także samo oprocentowanie wierzytelności. Wynosi ono połowę stopy redyskontowej weksli NBP, czyli przy obecnych stopach odsetki w skali roku byłyby na poziomie 1,375 proc. Jeżeli kredytobiorca będzie miał problem ze spłatą, to rata może być obniżona do 20 proc. wysokości pensji lub zawieszona na 12 miesięcy. Najpilniejsi studenci mogą ponadto otrzymać bonus w postaci umorzenia 20 proc. kredytu. Na takie udogodnienie mogą liczyć osoby, które ukończyły studia w gronie 5% najlepszych absolwentów danej uczelni.

Kredyty studenckie są na pewno korzystnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują pomocy finansowej, aby móc kontynuować naukę. Atrakcyjne oprocentowanie i warunki spłaty z pewnością deklasują pod względem oszczędności i wygody standardowe kredyty gotówkowe.

 

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam