Starasz się o kredyt gotówkowy? Sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć

2014-01-31 18:00:00

Wnioskując o kredyt gotówkowy, konsumenci zobowiązani są przez bank do przedstawienia rozmaitych dokumentów. Sprawdź, jakich.

Po kilku ciężkich latach kryzysu finansowego, który mocno odbił się na naszej gospodarce, banki robią wszystko, aby jak najlepiej się zabezpieczyć. Większość instytucji finansowych stosuje ubezpieczenie kredytu od zgonu, poważnego zachorowania czy utraty pracy, a także wymaga od kredytobiorcy minimum jednego poręczyciela kredytu. Oprócz tego każdy klient starający się o finansowanie musi przedłożyć dokument potwierdzający dochód. To, jakim dokumentem będziemy się posługiwać, zależy od formy zatrudnienia.

Umowa o pracę

Osoby na etacie znajdują się w najbardziej komfortowej sytuacji. W ich przypadku wystarczy jedynie zaświadczenie o osiąganych zarobkach od pracodawcy. Dochód powinien być wyliczony na podstawie wynagrodzenia otrzymanego w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Zaświadczenie może być wystawione na druku pracodawcy lub na druku bankowym. Ważne, aby znalazły się w nim wszystkie dane, których wymaga kredytodawca. Oprócz podstawowych informacji o pracowniku musi być tam zawarta adnotacja m.in. na temat tego, czy zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości. Zaświadczenie o dochodach jest ważne przez 30 dni. Warto zaznaczyć, że kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie otrzyma kredytu. Nie zostanie on również udzielony osobom, które mają dochody z alimentów albo z różnych zasiłków.

Umowy cywilnoprawne

Większość młodych ludzi pracuje dzisiaj na tzw. umowach śmieciowych, do których należy umowa o dzieło oraz umowa-zlecenie. W takim przypadku banki wymagają od kredytobiorców umów lub rachunków z zakładu pracy z ostatnich sześciu lub dwunastu miesięcy, potrzebnych do wyliczenia dochodu. Kilka banków honoruje także wyciągi z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie.

Emeryt, rencista

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, emeryt zobowiązany jest przedłożyć ostatnie świadczenie emerytalne lub decyzję o waloryzacji świadczenia. Alternatywnie może przedstawić wyciąg z rachunku z ostatniego miesiąca bądź zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast rencista – oprócz udostępnienia standardowych pism – powinien udokumentować termin, do którego będzie otrzymywać świadczenia, okazując legitymację rencisty. Banki udzielają pożyczek tak długo, jak długo kredytobiorca ma zapewnione dochody czy też świadczenia.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam