Jakich dokumentów wymaga bank do kredytu dla firm?

2013-12-04 01:00:00

Uzyskanie kredytu przez osobę fizyczną, czyli mówiąc inaczej - przez klienta indywidualnego, jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku klientów biznesowych. Zwłaszcza w kwestiach formalnych. Jakich dokumentów wymaga bank od firm w przypadku wnioskowania o kredyt?

Wiadomo, że banki nie należą do instytucji charytatywnych. Pożyczony od nich pieniądz, musi zostać oddany (i to z nawiązką) w konkretnym terminie. Dlatego też banki wymagają od nas udokumentowania tego, że jesteśmy wypłacalni. W przypadku klientów indywidualnych temat jest dość prosty. Dochód uzyskujemy z wykonywanej pracy, a więc potwierdzeniem naszej wypłacalności będą dla banku dokumenty takie jak zaświadczenie od pracodawcy albo wyciągi z konta z widocznym wpływem wynagrodzenia. Niekiedy wystarczy nawet zwykłe oświadczenie o dochodach i weryfikacja w BIK oraz telefon analityka do pracodawcy. Jednak, gdy chodzi o przedsiębiorstwa, sprawa wygląda nieco inaczej. Zanim bank zaakceptuje wniosek i przyzna kredyt dla firmy, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Te z kolei można podzielić na kilka grup.

Przede wszystkim będą to dokumenty potwierdzające istnienie firmy:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- potwierdzenie nadania numeru REGON,

- potwierdzenie nadania numeru NIP,

- w przypadku spółek - dodatkowo zaświadczenie KRS, umowa i statut spółki.

Ponadto potrzebne będą zaświadczenia potwierdzające, że nie zalegamy z płatnościami wobec Skarbu Państwa:

- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

I na koniec dokumenty, które potwierdzą nasz dochód (w zależności od sposobu rozliczania się z podatku):

- księgi handlowe - bilans, rachunek zysków oraz strat za okres ostatniego roku obrachunkowego, a także deklaracje podatkowe z końca poprzedniego roku,

- księga przychodów i rozchodów - deklaracje podatkowe z końca ubiegłego roku oraz wykaz z prowadzonej księgi przychodów i rozchodów,

- karta podatkowa - deklaracja z Urzędu Skarbowego o podatku za obecny rok, deklaracja PIT, deklaracja VAT od początku roku obecnego,

- ryczałt ewidencjonowany - deklaracja VAT za trwający rok, zeznanie podatkowe za cały poprzedni rok.

Kiedy już odwiedzimy bank, by zapytać o kredyt dla firmy, warto mieć wyżej wymienione dokumenty od razu przy sobie. Przygotowanie do rozmowy z doradcą jest bardzo ważne, bo już na tym etapie możemy zyskać sporo na wiarygodności. Pamiętajmy, że bank ocenia nas na podstawie dokumentów, bo one dają najbardziej wiarygodny obraz tego, czy nasza firma będzie rzetelnym dłużnikiem czy też będzie opóźniać się z płatnościami.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli zamiast dochodów wykazujemy same straty, to o kredycie możemy w zasadzie zapomnieć. Żaden bank nie pożyczy pieniędzy firmie, która stoi na skraju niewypłacalności.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam