Firmowe dylematy, czyli co wybrać - poręczenie czy gwarancję de minimis?

2013-12-10 18:41:00

Niekiedy sytuacja ekonomiczna zmusza przedsiębiorców do pożyczenia niezbędnej im gotówki z banku. I tu pojawia się pytanie: co wybrać – poręczenie czy gwarancję de minimis? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo wszystko zależy od celu, jaki chcemy sfinansować z bankowego wsparcia. Gwarancja de minimis zabezpieczy bieżącą płynność, poręczenie z kolei pomoże nam zrealizować także cele inwestycyjne.

Kredyt z gwarancją de minimis udzielany jest przez banki komercyjne (wybrane instytucje) na podstawie zabezpieczenia spłaty gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z uzyskanych w ten sposób środków przedsiębiorstwo można podreperować bieżące finanse. Rozumie się przez to chociażby opłacenie zaległych faktur, składek do ZUS czy zobowiązań podatkowych. Jeśli chcemy uzyskać środki na finansowanie celów związanych z rozwojem firmy, należy tymczasem postarać się o poręczenie BGK. Tego typu wsparcia udzielane są w ramach PLP, czyli Portfelowej Linii Poręczeniowej. Oczywiście dzięki pożyczce z poręczeniem można także sfinansować bieżące cele związane z płatnościami firmy, tak jak w przypadku gwarancji de minimis.

Obie formy pomocy oferowane przez BGK skierowane są przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie sprostać standardowym wymogom banków komercyjnych w kwestii zabezpieczenia pożyczek. Dzięki rządowym wsparciom banki chętniej udzielą im pieniężnego wsparcia, jednak nigdy nie ma 100% gwarancji na pozytywne rozpatrzenie decyzji kredytowej.

Poręczenie czy gwarancja de minimis - co lepsze?

Podsumowując, gwarancja de minimis dotyczy tylko działalności bieżącej, a poręczenie w ramach PLP dodatkowo umożliwia zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych. Co jednak ma wybrać przedsiębiorca, który potrzebuje gotówki na bieżącą działalność? Dostępne w obu przypadkach kwoty wsparcia Skarbu Państwa mogą wynieść maksymalnie 3 500 000 zł, przy założeniu, że nie przekroczą 60% wartości kredytu. Rożnica pojawia się w zakresie opłat. W gwarancji de minimis nie pobiera się dodatkowych prowizji w pierwszym roku kredytowania, w drugim opłata wyniesie 0,5% wysokości gwarancji. Z kolei w poręczeniu PLP prowizja pobierana jest z góry za każdy rok i wynosi odpowiednio: 1,6% przy kredytach z marżą do 4% lub bez określonej marży oraz 2% w przypadku marży powyżej 4%. Dodatkowo dzięki gwarancji de minimis można spłacić długi w innym banku, a w przypadku poręczenia - nie.

Analizując te informacje można śmiało stwierdzić, że do celów obrotowych zdecydowanie lepiej jest wybrać gwarancję. Opłaty są niższe lub nie ma ich wcale, a na dodatek kredytem z gwarancją można pokryć inne zadłużenia.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam