Złoty ugina się pod ciężarem Grecji, spready stabilne

2010-05-12 09:41:22

W kwietniu spready walutowe (różnice w kursach kupna i sprzedaży danej waluty) nie miały istotnego wpływu na zmianę wartości kredytów w przeliczeniu na rodzimą walutę. Wahania kursu złotego wpłynęły wprawdzie na zmianę wysokości spreadów w ujęciu procentowym - różnica między średnim kursem kupna i sprzedaży dla pary EUR/PLN spadła o 0,2 pkt. proc., zaś dla USD/PLN wzrosła o 0,1 pkt. proc. – jednak w ujęciu groszowym wahania średniego spreadu na trzech najważniejszych walutach (EUR, CHF i USD) nie przekroczyły wartości 1 gr.

Dlatego kredytobiorcy nie muszą się obawiać negatywnego wpływu spreadów na zmianę wysokości spłacanych rat kredytowych. Spready walutowe od połowy ubiegłego roku utrzymują się na stabilnym poziomie, wahając się w granicach 6-6,5 proc. Banki nie powinny zwiększać różnicy między ceną kupna i sprzedaży walut, gdyż już teraz jest ona bardzo wysoka. Jeszcze 2 lata temu średnie spready mieściły się w granicach 10 gr dla franka i dolara oraz 15 gr dla euro. Dzisiaj wynoszą odpowiednio 18-19 gr i 23 gr. Większym zmartwieniem spłacających kredyty walutowe powinna być tragiczna sytuacja Grecji, która może znacznie osłabić kurs złotego w szczególności w stosunku do dolara. Deprecjacja polskiej waluty znajdzie bezpośrednie przełożenie we wzroście zadłużenia wyrażonego w złotych.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam