Złoty się umocnił. Spready wzrosły, ale tylko w ujęciu procentowym

2010-09-21 08:47:55

W sierpniu wyrażony w ujęciu procentowym średni rynkowy spread, czyli różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży dla najważniejszych walut obcych (euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego) w stosunku do złotego nieco wzrósł. W przypadku walut Eurolandu i Szwajcarii wzrost sięgnął ok. 20 pkt. bazowych, natomiast zwyżka na dolarze była o połowę niższa. Nadal średni procentowy spread na parze CHF/PLN zachowuje zatem miano najwyższego (6,6 proc.), podczas gdy spready na parach EUR/PLN i USD/PLN osiągnęły niemal identyczne wartości w okolicy 5,85 proc.

Powyżej opisana zmiana nie wynikała jednak z jakichkolwiek indywidualnych decyzji banków w kwestii objętych strategii względem obrotu walutami obcymi. Wzrost procentowych spreadów jest wyłącznie efektem aprecjacji złotego. Na przestrzeni minionego miesiąca kurs euro na dobre przeforsował granicę 4 zł, zaś kurs amerykańskiej waluty testował nawet okolice 3 zł, kiedy jeszcze w czerwcu za jednego dolara płacono prawie 3,50 zł. W warunkach stałych sreadów kwotowych (19 gr, 20 gr i 24 gr odpowiednio dla dolara, franka i euro) umocnienie się złotego automatycznie przełożyło się na wyższą różnicę procentową między cenami kupna i sprzedaży walut obcych.
 
Takie zachowanie się kursów walutowych było zgodne z oczekiwaniami większości inwestorów i ekspertów. Kondycja polskiej gospodarki wciąż prezentuje się o wiele lepiej niż choćby krajów Europy Zachodniej czy w USA, co sprzyja aprecjacji naszej waluty. Złoty mógłby dodatkowo zyskać na wartości w przypadku jesiennej podwyżki stóp procentowych, której nie wykluczają członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Trzeba jednak pamiętać, że wartość złotego w dużej mierze zależy także od czynników zagranicznych, zaś informacje napływające z Europy są mocno niejednoznaczne. Z jednej strony wraz z końcem sierpnia Agencja S&P obniżyła rating Irlandii do AA minus z negatywną perspektywą, ponieważ zdaniem jej analityków dług publiczny Wyspiarzy w 2012 r. sięgnie aż 113 proc. PKB, czyli niemal tyle co w Grecji. Ponadto wrześniowy odczyt indeksu Sentix wskazuje na spadek zaufania inwestorów do strefy euro. Z drugiej jednak strony ostatnie dane dotyczące niemieckiej gospodarki mogą napawać optymizmem. W takiej sytuacji ciężko jest prognozować przyszłą wartość europejskiej waluty. Jej spadek zapewne odbiłby się echem także na deprecjacji złotego.
Wysokość spreadów ma szczególne znaczenie dla osób spłacających walutowe kredyty hipoteczne. Banki wypłacają swoim klientom kredyty po kursie kupna obcej waluty, zaś spłacane w późniejszym okresie raty przeliczają zgodnie z kursem sprzedaży, inkasując w ten sposób do własnej kieszeni zysk wynikający ze spreadu.
 
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w procentach w okresie wrzesień 2007-sierpień 2010:
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
czerwiec 10
sierpień 10
EUR
3,95%
4,96%
5,96%
5,86%
5,85%
5,65%
5,84%
CHF
4,52%
5,25%
6,51%
6,39%
6,53%
6,32%
6,57%
USD
4,11%
4,82%
5,94%
5,86%
5,86%
5,71%
5,86%
 
 
 
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w groszach w okresie wrzesień 2007- sierpień 2010:
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
czerwiec 10
sierpień 10
EUR
0,15 zł
0,17 zł
0,25 zł
0,25 zł
0,24 zł
0,24 zł
0,24 zł
CHF
0,11 zł
0,11 zł
0,18 zł
0,18 zł
0,19 zł
0,19 zł
0,20 zł
USD
0,11 zł
0,12 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,20 zł
0,19 zł
 
 
 
 
Zmiana średniego poziomu kursu spłaty kredytu w danej walucie wrzesień- sierpień 2010:
 
 
wrzesień 09
październik 09
listopad 09
grudzień 09
styczeń 10
czer 10
sierpień 10
EUR
4,03 zł
4,34 zł
4,30 zł
4,26 zł
4,20 zł
4,11 zł
4,10 zł
CHF
2,66 zł
2,88 zł
2,87 zł
2,85 zł
2,87 zł
3,23 zł
3,08 zł
USD
2,77 zł
2,94 zł
2,89 zł
2,91 zł
2,97 zł
3,42 zł
3,18 zł
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam