Zadbaj o swoje codzienne bezpieczeństwo

2017-02-14 09:14:00

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Na szczęście w dzisiejszych czasach jej zaspokojenie jest dużo łatwiejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Produktami idealnie nadającymi się do spełnienia tego zadania są polisy ubezpieczeniowe. Zobaczmy, które z nich najlepiej pasują do przeciętnego obywatela.

Rynek polis ubezpieczeniowych nieustannie się rozwija. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą teraz wybierać z produktów nie tylko zaspokajających ich podstawowe potrzeby, ale także z takich które w sposób kompleksowy chronią majątek, zdrowie i życie ubezpieczonego. W aktualnej ofercie wspomnianych firm znajdziemy:

- ubezpieczenia majątkowe, czyli chroniące dom, mieszkanie a także rzeczy ruchome lub nieruchome znajdujące się w obrębie danej nieruchomości. Najczęściej są one obligatoryjne w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt.

- ubezpieczenia komunikacyjne - to dobrze wszystkim znane obowiązkowe polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), dobrowolne ubezpieczenia autocasco (AC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ich głównym zadaniem jest ochrona posiadacza pojazdu przed skutkami różnych zdarzeń drogowych, kradzieżą samochodu a nawet nieumyślnym jego uszkodzeniem.

- ubezpieczenia na życie - jak sama nazwa wskazuje służą jako ochrona zdrowia i życia osoby ubezpieczonej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie odszkodowania w przypadku gdy ubezpieczony umrze lub dozna uszczerbku na zdrowiu. Ten rodzaj polis jest popularny zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi, ponieważ pieniądze z ubezpieczenia stanowią doskonałe zabezpieczenie materialne gdy któreś z rodziców ulegnie wypadkowi.

- polisy turystyczne - swoją największą popularność zdobywają w okresach wakacji lub ferii zimowych. Zakup tych ubezpieczeń ma pomóc w przypadku, gdy podczas wyjazdu osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, zachoruje lub zgubi swój bagaż. W ramach tych ubezpieczeń dostępne są polisy od odpowiedzialności cywilnej (gdy my wyrządzimy szkodę komuś) i następstw nieszczęśliwych wypadów (gdy sami zostaniemy poszkodowani).

- polisy inwestycyjne - jak sama nazwa wskazuje odnoszą się do pomnażania pieniędzy. Na rynku można spotkać rozwiązania oparte o różne instrumenty bazowe. Inwestorzy mogą wybierać spośród produktów inwestujących w waluty, akcje a nawet surowce. Główną zaletą polis inwestycyjnych jest to, że zyski wypracowane przez te produkty są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Na rynku występuje wiele rodzajów polis ubezpieczeniowych, chroniących swoich nabywców niemal przed każdym ryzykiem. Trzeba jednak wiedzieć, że zakup tych produktów wymaga dokładnego zapoznania się z OWU (ogólne warunki ubezpieczeń) danego towarzystwa. Może się bowiem okazać, że szkoda przed którą chcieliśmy się zabezpieczyć stanowi w danym TU przedmiot wyłączenia.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam