Wysokość dofinansowania z MdM zależy od ceny mieszkania? Nic bardziej mylnego!

2014-04-28 09:43:00

Cena nieruchomości nabywanej za kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych nie ma żadnego wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania wkładu własnego. Obojętne, czy za dane mieszkanie zapłaci się 150 czy 300 tys. zł, jeśli dofinansowanie się należy, to otrzyma się je w takiej samej wysokości.

Wiele osób błędnie uważa, że kwota nabycia danej nieruchomości ma kluczowy wpływ na wysokość dofinansowania, na jakie można liczyć w programie Mieszkanie dla Młodych. Tok myślenia „im więcej zapłacę za mieszkanie, tym wyższe dofinansowanie otrzymam” jest jednak mylny. Wysokość dopłaty do wkładu własnego jest zależna nie od wartości nieruchomości, ale od tzw. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie.

O co chodzi ze wskaźnikiem przeliczeniowym?

Raz na pół roku odpowiedni wojewoda ogłasza wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, oddzielnie dla miasta wojewódzkiego oraz pozostałych gmin. Dzieje się to na początku kwietnia oraz października każdego roku (wyjątek stanowi województwo pomorskie, gdzie wskaźnik uaktualniany jest w styczniu i lipcu). Dane statystyczne pochodzą m.in. od inwestorów budujących mieszkania.

Kalkulując kwotę dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych, należy wyliczyć średnią dwóch ostatnich odczytów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 dla danej lokalizacji. Dodatkowo, dla gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim, wylicza się oddzielną wysokość wskaźnika.

Tak wyliczona kwota (jak już wspomniano - inna dla miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z nim, i pozostałych lokalizacji) jest podstawą wyliczeń zarówno dla maksymalnej ceny 1 m2 mieszkania akceptowanego w programie Mieszkanie dla Młodych (110 proc. wskaźnika przeliczeniowego) oraz wysokości dofinansowania do 1 m2 (10 proc. wskaźnika).

Maksymalna cena 1 m2 nieruchomości, aby można było skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych
województwo
lokalizacja nieruchomości
Aktualny limit*
dolnośląskie
m. Wrocław
4 983,55 zł
gminy sąsiadujące
4 365,08 zł
pozostałe
3 746,60 zł
kujawsko-pomorskie
m. Toruń i m. Bydgoszcz
4 414,85 zł
gminy sąsiadujące
4 020,23 zł
pozostałe
3 625,60 zł
lubelskie
m. Lublin
4 270,38 zł
gminy sąsiadujące
3 730,66 zł
pozostałe
3 190,94 zł
lubuskie
m. Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra
4 251,50 zł
gminy sąsiadujące
3 960,83 zł
pozostałe
3 670,15 zł
łódzkie
m. Łódź
4 897,20 zł
gminy sąsiadujące
4 368,38 zł
pozostałe
3 839,55 zł
małopolskie
m. Kraków
5 013,80 zł
gminy sąsiadujące
4 679,40 zł
pozostałe
4 345,00 zł
mazowieckie
m. Warszawa
6 126,90 zł
gminy sąsiadujące
4 457,51 zł
pozostałe
3 714,59 zł
opolskie
m. Opole
4 213,00 zł
gminy sąsiadujące
4 043,60 zł
pozostałe
3 874,20 zł
podkarpackie
m. Rzeszów
4 337,30 zł
gminy sąsiadujące
3 856,88 zł
pozostałe
3 376,45 zł
podlaskie
m. Białystok
4 283,40 zł
gminy sąsiadujące
4 002,35 zł
pozostałe
3 721,30 zł
pomorskie
m. Gdańsk
5 682,05 zł
gminy sąsiadujące
5 171,93 zł
pozostałe
4 661,80 zł
śląskie
m. Katowice
4 702,50 zł
gminy sąsiadujące
4 291,10 zł
pozostałe
3 879,70 zł
świętokrzyskie
m. Kielce
4 549,15 zł
gminy sąsiadujące
3 716,23 zł
pozostałe
3 096,86 zł
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
4 859,25 zł
gminy sąsiadujące
4 246,83 zł
pozostałe
3 634,40 zł
wielkopolskie
m. Poznań
5 907,00 zł
gminy sąsiadujące
5 029,20 zł
pozostałe
4 191,00 zł
zachodniopomorskie
m. Szczecin
4 499,00 zł
gminy sąsiadujące
4 206,95 zł
pozostałe
3 914,90 zł
* Limity obowiązują w II i III kwartale 2014 r. Wyjątek - w województwie pomorskim limity zmienią się 1 lipca 2014 r.

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl na podst. danych BGK

 

Wysokość dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych*
Województwo
Lokalizacja nieruchomości
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci)
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko)
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 **
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 **
dolnośląskie
m. Wrocław
453,05 zł
22 652,50 zł
679,58 zł
33 978,75 zł
gminy sąsiadujące
396,83 zł
19 841,25 zł
595,24 zł
29 761,88 zł
pozostałe
340,60 zł
17 030,00 zł
510,90 zł
25 545,00 zł
kujawsko-pomorskie
m. Toruń i m. Bydgoszcz
401,35 zł
20 067,50 zł
602,03 zł
30 101,25 zł
gminy sąsiadujące
365,48 zł
18 273,75 zł
548,21 zł
27 410,63 zł
pozostałe
329,60 zł
16 480,00 zł
494,40 zł
24 720,00 zł
lubelskie
m. Lublin
388,22 zł
19 410,80 zł
582,32 zł
29 116,20 zł
gminy sąsiadujące
339,15 zł
16 957,55 zł
508,73 zł
25 436,33 zł
pozostałe
290,09 zł
14 504,25 zł
435,13 zł
21 756,38 zł
lubuskie
m. Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra
386,50 zł
19 325,00 zł
579,75 zł
28 987,50 zł
gminy sąsiadujące
360,08 zł
18 003,75 zł
540,11 zł
27 005,63 zł
pozostałe
333,65 zł
16 682,50 zł
500,48 zł
25 023,75 zł
łódzkie
m. Łódź
445,20 zł
22 260,00 zł
667,80 zł
33 390,00 zł
gminy sąsiadujące
397,13 zł
19 856,25 zł
595,69 zł
29 784,38 zł
pozostałe
349,05 zł
17 452,50 zł
523,58 zł
26 178,75 zł
małopolskie
m. Kraków
455,80 zł
22 790,00 zł
683,70 zł
34 185,00 zł
gminy sąsiadujące
425,40 zł
21 270,00 zł
638,10 zł
31 905,00 zł
pozostałe
395,00 zł
19 750,00 zł
592,50 zł
29 625,00 zł
mazowieckie
m. Warszawa
556,99 zł
27 849,55 zł
835,49 zł
41 774,33 zł
gminy sąsiadujące
405,23 zł
20 261,40 zł
607,84 zł
30 392,10 zł
pozostałe
337,69 zł
16 884,50 zł
506,54 zł
25 326,75 zł
opolskie
m. Opole
383,00 zł
19 150,00 zł
574,50 zł
28 725,00 zł
gminy sąsiadujące
367,60 zł
18 380,00 zł
551,40 zł
27 570,00 zł
pozostałe
352,20 zł
17 610,00 zł
528,30 zł
26 415,00 zł
podkarpackie
m. Rzeszów
394,30 zł
19 715,00 zł
591,45 zł
29 572,50 zł
gminy sąsiadujące
350,63 zł
17 531,25 zł
525,94 zł
26 296,88 zł
pozostałe
306,95 zł
15 347,50 zł
460,43 zł
23 021,25 zł
podlaskie
m. Białystok
389,40 zł
19 470,00 zł
584,10 zł
29 205,00 zł
gminy sąsiadujące
363,85 zł
18 192,50 zł
545,78 zł
27 288,75 zł
pozostałe
338,30 zł
16 915,00 zł
507,45 zł
25 372,50 zł
pomorskie **
m. Gdańsk
516,55 zł
25 827,50 zł
774,83 zł
38 741,25 zł
gminy sąsiadujące
470,18 zł
23 508,75 zł
705,26 zł
35 263,13 zł
pozostałe
423,80 zł
21 190,00 zł
635,70 zł
31 785,00 zł
śląskie
m. Katowice
427,50 zł
21 375,00 zł
641,25 zł
32 062,50 zł
gminy sąsiadujące
390,10 zł
19 505,00 zł
585,15 zł
29 257,50 zł
pozostałe
352,70 zł
17 635,00 zł
529,05 zł
26 452,50 zł
świętokrzyskie
m. Kielce
413,56 zł
20 677,95 zł
620,34 zł
31 016,93 zł
gminy sąsiadujące
337,84 zł
16 891,95 zł
506,76 zł
25 337,93 zł
pozostałe
281,53 zł
14 076,65 zł
422,30 zł
21 114,98 zł
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
441,75 zł
22 087,50 zł
662,63 zł
33 131,25 zł
gminy sąsiadujące
386,08 zł
19 303,75 zł
579,11 zł
28 955,63 zł
pozostałe
330,40 zł
16 520,00 zł
495,60 zł
24 780,00 zł
wielkopolskie
m. Poznań
537,00 zł
26 850,00 zł
805,50 zł
40 275,00 zł
gminy sąsiadujące
457,20 zł
22 860,00 zł
685,80 zł
34 290,00 zł
pozostałe
381,00 zł
19 050,00 zł
571,50 zł
28 575,00 zł
zachodnio-pomorskie
m. Szczecin
409,00 zł
20 450,00 zł
613,50 zł
30 675,00 zł
gminy sąsiadujące
382,45 zł
19 122,50 zł
573,68 zł
28 683,75 zł
pozostałe
355,90 zł
17 795,00 zł
533,85 zł
26 692,50 zł
* Maksymalna dopłata. Dla mieszkań do 50 m2 dopłata do wkładu własnego wyliczana jest jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz wielkości mieszkania, dla mieszkań powyżej 50 m2 dofinansowanie to iloczyn stawki za 1 m2 i liczby 50.

** Kwoty obowiązują w II i III kwartale 2014 r. Wyjątek - w województwie pomorskim zmienią się 1 lipca 2014 r.

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl, BGK

Od czego zależy dofinansowanie?

Jak widać zatem, od ceny metra kwadratowego, po jakiej nabywa się nieruchomość, zależy to, czy w ogóle otrzyma się dofinansowanie wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych. Nie ma jednak ona żadnego wpływu na wysokość dofinansowania. Obojętne ile za 1 m2 zapłaci nabywca nieruchomości (o ile ta cena mieści się w limicie MdM), i tak dostanie takie samo dofinansowanie. Tak, może wydać się to dziwne, ale w danej gminie każdy nabywca np. 50-metrowego mieszkania otrzyma dofinansowanie w takiej samej wysokości, niezależnie czy zapłacił za nie 150 czy 250 tys. zł.

Na wysokość dofinansowania ma wpływ powierzchnia użytkowa mieszkania - im większa, tym wyższe dofinansowanie. Ale tylko do granicy 50 m2, nabywca mieszkania o powierzchni 60, 70 czy 80 m2 czy 100-metrowego domu w danej gminie zasadniczo dostanie dokładnie tyle samo co osoba z 50-metrowym mieszkaniem. Chyba, że ma dziecko - dla wnioskodawców wychowujących przynajmniej jednego potomka przewidziano o połowę wyższe dofinansowanie. Takiż sam bonus otrzymają beneficjenci, którzy w pierwszych 5 latach od nabycia mieszkania doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam