Wypłata kredytu

2009-07-15 00:00:00

Po podpisaniu umowy należy oczekiwać na uruchomienie kredytu. Bank wypłaci pieniądze jednak dopiero wtedy, kiedy spełnione zostaną określone w umowie warunki, typowe dla danego rodzaju kredytu.

Podstawowym wymogiem, oprócz uiszczenia wszelkich wymaganych opłat, w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym jest przedstawienie aktu notarialnego kupna – sprzedaży oraz wniosku o wpisanie hipoteki na rzecz banku. Z kolei w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym chodzi przede wszystkim o przedstawienie dokumentu tzw. cesji wkładu budowlanego.

Rodzaj wymaganych do wypłaty dokumentów może się zmieniać w zależności od specyfiki danego kredytu i indywidualnych wymogów banku i dlatego trudno podać ich standardową listę. Składając wniosek warto więc zapytać swojego doradcę, jakie dokumenty mogą być wymagane na każdym etapie procesu przyznania kredytu.

Uruchomienie kredytu to jednak nie koniec wymiany dokumentów z bankiem. W większości przypadków faktyczny wpis hipoteki (nie mylić ze złożeniem samego wniosku o wpis) następuje dopiero w kilka, a nawet kilkanaście tygodni po wypłacie pieniędzy. Do tego czasu kredytobiorca zobowiązany będzie do opłacania tzw. ubezpieczenia przejściowego (pomostowego). Warto więc możliwie szybko dostarczyć odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Pozwoli to na odstąpienie banku z wymogu opłacania kolejnych składek ubezpieczenia przejściowego.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam