Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego - sprawdź i przygotuj się z Comperią!

2010-04-20 16:33:36

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się ze spełnieniem szeregu formalności bankowych. Złożenie wniosku, dokumentów potwierdzających kupno nieruchomości, zaświadczenia ze spółdzielni lub umowa z deweloperem – z pewnością zbierze się tego cała teczka. Jak nie pogubić się w formalnościach? Comperia.pl podpowiada, czego potrzebujesz!

Uzyskanie kredytu hipotecznego może dla wielu potencjalnych klientów stanowić nie lada kłopot. Abstrahując od zdolności kredytowej, wysokości wkładu własnego czy waluty kredytu,  największą przeszkodą okazują się być same formalności związane z koniecznością złożenia pełnego wniosku kredytowego.Wprawdzie każdy z banków na polskim rynku posiada nieco inną procedurę oraz wymaga różnych druków poszczególnych zaświadczeń. Niemniej jednak, w dużym uogólnieniu, można przedstawić cały zestaw dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny. Comperia.pl prezentuje poszczególne kroki, jakie należy wykonać aby z sukcesem przebrnąć przez wszystkie formalności.
 
Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego – dane personalne
Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny standardowo należy okazać dwa dokumenty tożsamości. Pierwszy z nich to dowód osobisty lub, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, kartę stałego pobytu zawierającą numer PESEL. Drugim wymaganym dokumentem jest natomiast do wyboru: paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty lub prawo jazdy.
Na szczęście, banki nie wymagają już poświadczenia uregulowanego stosunku do służby wojskowej, bo obowiązek tejże służby został zniesiony.
 
Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego – dochód i jego wysokość
W zależności od źródła uzyskiwania dochodu, wymagane są różne dokumenty poświadczające jego uzyskiwanie oraz wysokość. W przypadku osób zatrudnionych na zasadach umowy o pracę, należy przedstawić zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych średnich dochodach netto- zwykle z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Należy pamiętać, że dane zaświadczenie ważne jest jedynie w ciągu miesiąca od jego wystawienia.
 
Ponadto, banki przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego, mogą wymagać minimalnego okresu zatrudnienia – dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na czas określony jak i nieokreślony. Standardowo okres ten wynosi 6 miesięcy.
 

 
Nieco inne dokumenty wymagane są w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych, bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby pracujące na zasadach umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy opartej na zasadach kodeksu cywilnego są zobowiązane przedstawić następujące zaświadczenia:
 
·       aktualna umowa lub jeżeli klient ma podpisaną generalną umowę o współpracy, z której wynika podpisywanie poszczególnych umów, to umowa o współpracy. Dany dokument musi jednoznacznie wskazywać na kwotę uzyskiwanych przychodów.
·       wystawione rachunki, podpisane umowy lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu – przeważnie przez co najmniej 1 rok,
·        zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i podatkami, jeżeli klient ma obowiązek samodzielnie płacić za siebie ZUS lub podatek dochodowy

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą muszą natomiast liczyć się z koniecznością złożenia następujących dokumentów:
 
·       decyzja o przyznaniu numerów NIP i REGON,
·       dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
·       zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu
z podatkami i składkami.- oryginał
·       dokumenty pozwalające ustalić dochód za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych – kopia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczania może to być PIT – 5 lub PIT – 17.
 
Wyciągi też potrzebne
Dodatkowo, bank będzie wymagał przedstawienia również wyciągów banków z Twojego rachunku osobistego/firmowego, by potwierdzić, że wpływa na niego określona pensja albo przychód z działalności gospodarczej. Jeśli posiadasz karty kredytowe, to bank również poprosi o wyciągi z tych kart za ostatnie 6 lub 3 miesiące.
 
Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego – nieruchomość
W zależności od tego, czy nieruchomość kupujemy na rynku pierwotnym czy wtórnym, bank może wymagać dołączenia innych dokumentów. Jeszcze inna procedura obowiązuje w przypadku kredytu na budowę domu. W niniejszym tekście skupimy się jednak wyłącznie na zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. W danym przypadku, potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów.
 
W pierwszej kolejności bank wymaga przedłożenia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej umowy cywilno-prawnej. Dane dokumenty gwarantują zbycie nieruchomości. Następnie wymagane są także:
 
·       oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku obciążeń finansowych danej nieruchomości – z tytułu wkładu, czynszu itp.
·       oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o księdze wieczystej prowadzonej dla budynku,
w którym znajduje się mieszkanie lub działki, na której stoi ten budynek
·       dokument potwierdzający, że osoba zbywająca daną nieruchomości posiada w stosunku do niej prawo własności. Najczęściej jest to odpis z księgi wieczystej danego lokalu mieszkalnego.
 
Podsumowując, złożenie wniosku o kredyt hipoteczny wiąże się z przygotowaniem całego pliku wymaganych dokumentów. Cały proces trwać może nawet od 2 do 3 miesięcy. Przedkładanie kolejnych dokumentów warto zatem dobrze rozplanować w czasie, gdyż niektóre z nich mogą mieć wyłącznie miesięczny termin ważności.
 
Czy wymagane dokumenty przez bank przerażąją Cię? Z czego banki mogłyby zrezygnować? Podziel się swoją opinią na naszym forum o kredytach hipotecznych!
 
Comperia.pl

 

Marta Ośko