Wakacje pożyczkowe w Alior Banku

2009-12-01 11:00:22

Bank wprowadził dla klientów kredytowych wakacje pożyczkowe. Dają one możliwość przesunięcia terminu spłaty rat do 3 miesięcy. Wakacje pożyczkowe są bezpłatne i obejmują całą ratę kapitałowo-odsetkową.

Dzięki wakacjom pożyczkowym można zawiesić spłaty 1, 2 lub 3 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Dotyczy to zarówno pożyczek spłacanych w ratach równych jak i malejących. W trakcie trwania wakacji klient nie płaci rat i nie są mu naliczane odsetki.

 
Okres kredytowania zostaje wydłużony automatycznie o okres wakacji pożyczkowych, jednak z zastrzeżeniem, że całkowity czas kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, a łączna liczba rat podlegających zawieszeniu nie może przekroczyć 3 rat. Każdy klient może skorzystać z wakacji jednorazowo w ramach jednej dyspozycji lub podzielić je na klika okresów. Dyspozycja o zawieszeniu spłaty powinna być złożona najpóźniej na 3 dni robocze przed datą płatności najbliższej raty.
 

Z oferty skorzystać mogą wyłącznie ci klienci, którzy podpisali umowy o pożyczkę po 23 listopada 2009 i którzy nie mają zaległości w spłatach pożyczki w ciągu całego okresu kredytowania. Dodatkowo klient nie może zalegać ze spłatą innych zobowiązań związanych z posiadaniem produktów w Alior Banku.

 

 

Chcesz podyskutować o kredytach gotówkowych? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl