W życie wchodzi Rekomendacja NBP w sprawie kart zbliżeniowych

2014-04-16 16:33:00

Wraz z końcem marca zakończył się sześciomiesięczny okres, jaki NBP dał wydawcom kart zbliżeniowych na wdrożenie zapisów zawartych w Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa kart zbliżeniowych. Co to oznacza dla użytkowników tych produktów?

Rekomendacje NBP mają formę zaleceń – propozycji konkretnych działań, które wskazane w dokumencie podmioty powinny wprowadzić w życie, w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce. Mimo iż rekomendacje w teorii nie są obowiązkowe, w praktyce nie zdarza się by banki, czy inne instytucje, nie zastosowały się do udzielanych im przez NBP „porad”.

Projekt rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych został przyjęty 30 września 2013 roku, postanowienia te miały natomiast zostać wdrożone przez wystawców kart w ciągu sześciu miesięcy. Czego mogą więc spodziewać się użytkownicy kart zbliżeniowych?

Najważniejsze zmiany

Rekomendacja w sprawie kart zbliżeniowych kierowana jest nie tylko do banków-wystawców kart, ale również do organizacji płatniczych i innych instytucji (np. agentów rozliczeniowych czy Związku Banków Polskich). Na nich spoczywają jednak głównie obowiązki związane z edukacją Polaków oraz zapewnieniem im rzetelnej informacji na temat zasad funkcjonowania i bezpieczeństwa kart z funkcją płatności zbliżeniowych.

Najważniejsze zalecenia to natomist te dotyczące zapewnienia realnego zabezpieczenia interesów osób korzystających z tego typu produktów. Kierowane są one do banków-wystawców kart. Dokument NBP na nowo określa bowiem limity kwot, do jakich to użytkownik karty odpowiada za nieuprawnione transakcje nią, np. gdy dojdzie do kradzieży karty.

Dotychczasowo posiadacz skradzionej karty odpowiadał za transakcje dokonane nią do kwoty będącej równowartością 150 euro. Dopiero po przekroczeniu tego limitu za transakcje odpowiadał bank. Ze względu jednak na znacznie niższe przeciętne wynagrodzenie w Polsce, niż w Unii Europejskiej, zdecydowano się proporcjonalnie obniżyć ten limit - do wysokości równowartości w złotych kwoty 50 euro.

Zapis ten odnosi się jednak jedynie do banków, które dają swoim klientom opcję wyłączenia korzystania z funkcji zbliżeniowej karty lub wręcz możliwość wyboru tradycyjnej karty (bez możliwości płatności zbliżeniowych). Jeśli zaś nie zostało to umożliwione, czyli klient nie mógł samodzielnie zdecydować czy chce korzystać z funkcji zbliżeniowej karty czy nie, odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje w całości ponosić ma bank. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której do nieautoryzowanych transakcji klient doprowadził umyślnie.

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam