W maju RPP wróciła do obniżek stóp procentowych

2013-05-08 14:07:36

Obniżka stóp procentowych o kolejne 25 pkt. bazowych – taką decyzję podjęła RPP na dwudniowym posiedzeniu w dniach 7 – 8 maja 2013 r. Od początku cyklu stopy procentowe spadły już o 175 pkt. bazowych.

RPP zdecydowała, że od 8 maja stopy procentowe będą niższe o kolejne 0,25 pkt. proc. Oznacza to, że stopa referencyjna wyniesie 3 proc., lombardowa 4,5 proc., depozytowa 1,5 proc., a stopa redyskonta weksli 3,25 proc.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Wprawdzie w kwietniu członkowie RPP wstrzymali dalsze obniżki, ale najnowsze dane dotyczące inflacji zmieniły to nastawienie. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że inflacja rok do roku za marzec wyniosła 1 proc., co oznacza, że spadła poniżej zakładanego celu (wg Narodowego Banku Polskiego jest to 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt. proc.). To daje Radzie możliwość wsparcia polskiej gospodarki obniżkami stóp procentowych.

Obniżki stóp procentowych z ulgą przyjmują kredytobiorcy zadłużeni w polskiej walucie. Wysokość rat kredytów hipotecznych zależy bowiem od oprocentowania, które jest sumą stałej marży banku i zmiennej stopy WIBOR. Wraz z obniżaniem się stóp procentowych spadają stopy WIBOR, a więc spada oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i raty tych kredytów.

W dniu decyzji RPP trzymiesięczna stopa WIBOR wynosi 3,03 proc., podczas gdy jeszcze pół roku temu wynosiła 5,13 proc. Oznacza to spadek stopy WIBOR 3M o 2,10 pkt. proc. Taką zmianę zdecydowanie można odczuć w domowym budżecie. Jeszcze w październiku, przed obniżkami stóp, rata modelowego kredytu na 300 tys. zł, zaciągniętego w styczniu 2009 roku na 30 lat wynosiła 2032,08 zł. W maju rata spadnie do około 1695 zł, a więc kredytobiorcy zaoszczędzą miesięcznie 337 zł w porównaniu z październikiem ubiegłego roku.

Niestety, moim zdaniem, trudno oczekiwać dalszego spadku wysokości rat kredytowych, gdyż stopa rynkowa WIBOR z wyprzedzeniem zareagowała na dzisiejszą obniżkę stóp procentowych.

Dobrą informacją dla kredytobiorców jest spadek maksymalnego oprocentowania kredytów. Nie może ono przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Wraz z jej spadkiem, spada oprocentowanie np.: niektórych kart kredytowych. Te, które przed decyzją RPP były oprocentowane na 19 proc., po decyzji będą mogły być oprocentowane maksymalnie na 18 proc.

Złą informacją będzie natomiast kolejny spadek oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych w bankach. Obniżki stóp procentowych w krótkim czasie pociągną za sobą zmiany w tabeli oprocentowania depozytów, niestety niekorzystne dla klienta.

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam