W lutym raty kredytów hipotecznych ponownie w dół - Kredytometr Comperia.pl

2012-03-07 09:12:26

Mijający miesiąc pozytywnie zaskoczył wszystkich posiadaczy kredytów mieszkaniowych. W okresie tym spadły wysokości płaconych rat zobowiązań wyrażonych zarówno w polskim złotym, jak i walutach obcych. Szczególne powody do radości mogą mieć posiadacze kredytów w euro i dolarze amerykańskim, których miesięczne obciążenie spadło o ponad 30 złotych.

Czym jest Kredytometr Comperii?

Kredytometr Comperii informuje, jak w danym okresie zmieniała się wysokość rat kredytów hipotecznych. W naszej analizie uwzględniamy kredyty na kwotę 200 tys. zł, których okres spłaty wynosi 30 lat. Przyjmujemy, że takie modelowe zobowiązania zostały zaciągnięte w październiku 2008 roku w polskim złotym oraz trzech najważniejszych walutach obcych tj. franku szwajcarskim, euro i dolarze amerykańskim.

Złoty odrabia straty
W lutym zaobserwowano kontynuację umacniania polskiego złotego wobec najważniejszych walut obcych tj. euro, dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. Jest to efekt poprawy nastrojów panujących w światowej gospodarce, a co za tym idzie, wzrostu apetytu globalnych inwestorów na ryzykowne aktywa. Jest to bardzo dobra informacja dla osób spłacających kredyty walutowe, ponieważ niższe kursy wymiany walut oznaczają dla nich niższe comiesięczne raty.]

 
Kurs spłaty
 
data
Zmiana od
 
27-02-2012
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
CHF
3,58 zł
-0,03 zł
-0,04 zł
-0,18 zł
0,35 zł
EUR
4,30 zł
-0,04 zł
-0,06 zł
0,02 zł
0,20 zł
USD
3,24 zł
-0,09 zł
-0,08 zł
0,27 zł
0,25 zł

Ostatnie umocnienie złotego nie było już tak okazałe, jak to ze stycznia br. Niemniej jednak polska waluta odrobiła część strat. W ujęciu miesięcznym największą siłę złoty pokazał względem dolara amerykańskiego (spadek kursu USD/PLN o 8 groszy), na drugim miejscu znalazło się euro (kurs EUR/PLN obniżył się o 6 groszy), ostatnie miejsce przypadło frankowi szwajcarskiemu, którego cena okazała się niższa od tej z przed miesiąca o 4 grosze.

Drukowanie pieniędzy obniża oprocentowanie euro

Analizując oprocentowanie kredytów mieszkaniowych widać, że w minionym miesiącu zachowywało się ono względnie stabilnie. Zmiany tego parametru nie przekroczyły 0,06 p.p. Wyjątek stanowią kredyty wyrażone w euro, których oprocentowanie w ciągu ostatniego miesiąca obniżyło się o 0,15 p.p. Jest to efekt obniżek stóp procentowych dokonanych przez Europejski Bank Centralny w listopadzie i grudniu 2011 roku, a także efekt prowadzenia przez tę instytucję bardzo łagodnej polityki pieniężnej.

 
Oprocentowanie
 
data
Zmiana od (w punktach procentowych)
 
27-02-2012
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
5,97%
0,00%
-0,01%
0,25%
0,82%
CHF
1,46%
0,01%
0,02%
0,08%
-0,08%
EUR
2,47%
-0,04%
-0,15%
-0,55%
-0,12%
USD
2,21%
0,00%
-0,06%
0,17%
0,18%

W lutym najmniejsze miesięczne zmiany w oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych wystąpiły w zobowiązaniach wyrażonych w polskim złotym oraz franku szwajcarskim. W tym pierwszym przypadku średnie oprocentowanie wyniosło 5,97 proc. i było niższe od tego z przed miesiąca o 0,01 p.p., z kolei w drugim przypadku oprocentowanie kredytów było równe 1,46 proc., co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 0,02 p.p.

Nieco większe wahania miały miejsce dla kredytów w euro i dolarze amerykańskim. Oprocentowanie takich zobowiązań wyniosło odpowiednio 2,47 proc. i 2,21 proc. i okazało się niższe od odnotowanego przed miesiącem o 0,15 p.p. dla wspólnej waluty i 0,06 p.p. dla dolara.
Wysokość rat wszystkich kredytów mieszkaniowych w dół

Zmiany kursów walut w lutym ucieszyły posiadaczy kredytów mieszkaniowych, ponieważ obniżyły się raty tych zobowiązań i to bez względu na walutę, w jakiej zostały one zaciągnięte. Najwięcej powodów do radości mają osoby zadłużone w dolarze amerykańskim oraz w euro, potem we franku szwajcarskim, a na końcu w polskim złotym.

 
Wysokość raty
 
data
Zmiana od
 
27-02-2012
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
1 195,25 zł
0,00 zł
-1,28 zł
31,91 zł
103,19 zł
CHF
1 083,65 zł
-6,37 zł
-10,37 zł
-40,68 zł
96,03 zł
EUR
903,24 zł
-12,41 zł
-30,57 zł
-61,60 zł
28,98 zł
USD
909,33 zł
-26,18 zł
-31,30 zł
94,78 zł
90,40 zł

 

Spadek wysokość płaconych rat kredytów walutowych wynika przede wszystkim z umocnienia się polskiego złotego wobec najważniejszych walut obcych. Aprecjacja złotego spowodowała, że posiadacze kredytów w USD oraz EUR płacą raty o ponad 30 złotych niższe od tych sprzed miesiącem. Nieco gorzej wypadły kredyty w CHF, w przypadku których wysokość płaconych rat spadła o 10 złotych. W najgorszej sytuacji znalazły się osoby zadłużone w PLN. W ich przypadku zmiana w wysokości płaconych rat kredytowych okazała się co najwyżej kosmetyczna i wyniosła – 1,30 złotego.

Utrzymujące się dobre nastroje w światowej gospodarce i czasowe rozwiązanie problemu zadłużenia Grecji spowodowały, że w lutym na rynkach finansowych panował optymizm. Dzięki temu dało się zauważyć wzmożony popyt na ryzykowne aktywa, do których zaliczany jest także polski złoty. Sytuacja taka pozwala nie tylko pozytywnie patrzeć na zachowanie się kredytów mieszkaniowych w przyszłym miesiącu, ale także rodzi szansę na dalsze obniżki wysokości płaconych rat takich zobowiązań. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam