Uzyskanie kredytu to nie koniec! Sprawdź co dalej… Cz. II

2009-10-22 09:49:27

Wczoraj przedstawiliśmy, że uzyskanie kredytu nie kończy się na decyzji kredytowej czy nawet na podpisaniu umowy. Wypłata kredytu nie oznacza, że teraz możesz myśleć tylko o regularnej spłacie kredytu. Banki coraz częściej sprzedają z kredytem dodatkowe produkty (ubezpieczenia, konta, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe) i o obsłudze tych produktów również należy pamiętać.

Pieniądze wypłacone- i co dalej?
 
Oto lista rzeczy, o których wg Comperia.pl powinieneś pamiętać spłacając kredyt:
  • Zasilanie konta osobistego
W ramach tzw. sprzedaży krzyżowej (cross selling) banki wraz z kredytem sprzedają inne produkty-jest to często warunek uzyskania lepszych warunków kredytu. Jeśli wymogiem jest założenie konta to musisz na nie przelewać co miesiąc określoną kwotę.
 
  • Korzystanie z karty kredytowej jeśli promocja tego wymaga
Sytuacja podobna jak w przypadku konta osobistego. Banki często warunkują uzyskanie promocyjnych parametrów kredytu zakupem i aktywnym korzystaniem z karty kredytowej.
 

 
  • Dostarczenie odpisu z księgi wieczystej z wpisem właściciela oraz z prawomocnym wpisem hipoteki
W przy padku kredytu hipotecznego musisz dostarczyć do banku aktualną księgę wieczystą, w której jesteś już wpisany jako właściciel nieruchomości a hipoteka na rzecz banku jest wpisana w IV dziale księgi wieczystej.
 
Pamiętaj, że wpis w księdze wieczystej uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wpisu!
 
  • Dostarczenie aktu notarialnego po zakończeniu budowy mieszkania przez dewelopera
Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym charakteryzuje się tym, że akt notarialny, na podstawie którego stajesz się właścicielem nieruchomości jest podpisywany pod oddaniu mieszkania do użytkowania. A więc po wypłacie kredytu. Jak tylko podpiszesz akt notarialny to musisz go natychmiast dostarczyć do banku wraz z potwierdzeniem złożenia w Sądzie wniosku o wpis hipoteki.
 
Pamiętaj, że niedostarczenie wspomnianych powyżej dokumentów do banku (odpis z księgi wieczystej z wpisem hipoteki, akt notarialny) w wyznaczonych przez bank terminach może skutkować wypowiedzeniem przez niego umowy kredytowej!
 
  • Rozliczenie wykorzystania wypłaconych transz
Dotyczy kredytów na budowę domu, wykończenie lub remont mieszkania. Jeśli Twój kredyt wypłacany jest w transzach to przed uzyskaniem następnej musisz rozliczyć wcześniej wypłaconą. Zwróć uwagę czy bank żąda do rozliczenia transz faktur, zdjęć czy wizyty pracownika banku (ten ostatni sposób może podlegać dodatkowej opłacie).
 
Sprawdź jakie dokumenty do kredytu hipotecznego potrzebuje bank!
  • Dostarczenie pozwolenia na użytkowanie w przypadku budowy domu
Zakończenie budowy domu następuje oficjalnie po dostarczeniu pozwolenia na użytkowanie. Jest to bardzo ważny dokument  z punktu widzenia  banku i pamiętaj, że musisz go dostarczyć w określonym terminie po dacie wypłaty kredytu (zwykle jest to najpóźniej 18 lub 24 miesięce - a więc tyle masz czasu na budowę domu finansowaną z kredytu hipotecznego).
 
  • Zapłata kolejnej raty ubezpieczenia pomostowego
To ubezpieczenie płacisz do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki do jej IV działu.
 
  • Zapłata kolejnej raty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego-

Ubezpieczenie te jest wykupowane do momentu spłaty kredytu w wysokości wymaganego przez bank wkładu własnego (więcej o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego znajdziesz tutaj>>).Składka za ubezpieczenie pobierana jest zwykle przez bank za 3 lub 5 lat z góry. Po tym czasie musisz znów zapłacić ubezpieczenie jeśli kwota kredytu pozostała do spłaty jest wyższa niż maksymalny wskaźnik LTV określony przez bank (więcej o wskaźniku LTV znajdziesz tutaj>>). Na szczęściu akurat o tym ubezpieczeniu przypomni Ci bank.

 

Chcesz podyskutować o kredytach mieszkaniowych? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum o kredytach hipotecznych!

 

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl