Umiera posiadacz kredytu gotówkowego. Co dalej?

2012-07-16 10:55:28

Co dzieje się z kredytem gotówkowym po śmierci kredytobiorcy? Kto staje się odpowiedzialny za zobowiązanie? Jak postępować w takiej sytuacji? W jakim stopniu można liczyć na pomoc i wyrozumiałość banku? Comperia.pl odpowiada na te pytania i wątpliwości.

Po śmierci kredytobiorcy obowiązek spłaty przechodzi na pozostałych współkredytobiorców. Ale co, jeśli zmarł jedyny kredytobiorca (lub wszyscy współkredytobiorcy)? Tu procedury banków są różne. Dla niektórych umowa kredytowa wygasa, dla innych nie, ale np. zmienia się wysokość oprocentowania, choćby do oprocentowania ustawowego, wynoszącego aktualnie 13 proc. Podstawową sprawą jest to, czy kredytobiorca zaciągając zobowiązania, wykupił także ubezpieczenie na życie. Jeśli tak, po jego śmierci do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgłaszane jest roszczenie (czasem robi to bank, czasem spadkobiercy - zależnie od zasad kredytodawcy), i w przypadku pozytywnej decyzji roszczenie rozlicza kredyt. Spadkobiercy nie są więc odpowiedzialni za spłatę zobowiązania.

A co, jeśli nie było żadnego ubezpieczenia, lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi jego wypłacenia (np. gdy śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa, lub wypadku pod wpływem alkoholu czy narkotyków)? Wówczas sprawa też jest dość oczywista - spadkobiercy, jeśli przyjmą spadek, są zobowiązani do spłaty zadłużenia i solidarnie zań odpowiadają.

Spadkobiercy formalnie mogą przystąpić do spłaty po przedłożeniu w oddziale banku oryginału (do wglądu) sądowego postanowienia o nabyciu spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Jednakowoż, co istotne, spadkobiercy mogą także, w okresie pół roku od śmierci kredytobiorcy, zrzec się dziedziczenia. Jest też możliwość przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - wówczas za długi zmarłego kredytobiorcy odpowiada się tylko do wysokości pozostawionego przez niego majątku, a nie także własnym majątkiem.

Jeśli spadkobiercy będą odpowiedzialni za spłatę zobowiązania, bank w celu ułatwienia uregulowania zobowiązania może na przykład rozłożyć zadłużenie na raty, lub pomóc w inny sposób. Instytucje zapewniają, że podchodzą do każdej sprawy w indywidualnie.

W przypadku braku ugody ze spadkobiercami (lub problemów z kontaktem z nimi) następuje proces prawny windykacji.

UWAGA! Szczególnie wyczulony/wyczulona powinien/powinna być współmałżonek zmarłej osoby. Np. w Deutsche Banku w przypadku kredytów o wartości powyżej 20 tys. (które wymagają zgody współmałżonka) - współmałżonek również odpowiada przed kredytodawcą.

Sprawdź też, co dzieje się po śmierci klienta banku z jego kontem osobistym, kredytem hipotecznym i długiem na karcie kredytowej. Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński